Gå til innholdet

Månadsportfölj - uppdatering september

För helåret 2017 är portföljen upp 12%, medan jämförelseindex är upp 4,5%.

Vår månadsportfölj gick ned 3,2% under augusti månad, medan OMXSGI jämförelseindex var ned 0,8% under samma period. För helåret 2017 är portföljen upp 12%, medan jämförelseindex är upp 4,5%. 

 

Tre av tio bolag slog jämförelseindex: Victoria Park, SEB och International Petroleum Corporation. Year to date är vår portfölj upp 12%, medan OMXSGI jämförelseindex är upp 4,5%, en relativ outperformance på 7,5%.  

För att ta del av månadsportföljen på mail samt läsa den utförliga repporten klicka här