Gå til innholdet

Byggbolaget levererade starka siffror

Sernekes byggmarginal fortsätter att stiga

Vi ser Serneke’s Q1 rapport som ytterligare ett bevis på att bolaget är på rätt väg då den för byggbolag så viktiga ”byggmarginalen” (EBIT-marginalen inom verksamhetsområdet Bygg)  fortsatte att stiga och noterade 4.1% i Q1 (2.2% i Q1 2016), en sekventiell förbättring från 3.7% i Q4 2016. Infrastuktur (”Civil Engineering”) gjorde förvisse en mindre förlust i Q1, vilket var i linje med våra förväntningar, och även detta område visar på kraftig förbättring jämfört både med föregående kvartal såväl som med motsvarande kvartal föregående år. Vi upprepar därför vår positiva syn på bolaget och aktien efter den starka kvartalsrapporten och står kvar vid vår Köp-rekommendation. Vår riktkurs är 150 kronor.

 

Serneke har historiskt sett uppvisat en mycket kraftig omsättningstillväxt och har på kort tid seglat upp som en riktig utmanare till de stora, rikstäckande byggbolagen (NCC, Peab, Skanska). Den kraftiga tillväxten, som till största del har varit organisk, har dock tärt på lönsamheten. Kostnadsmassan vid tillväxt är framtung och Serneke har fått slå sig in på marknaden med kontrakt som varit prismässigt fördelaktiga för beställaren. EBIT-marginalen inom bygg landande 2015 på 1.9%, motsvarande siffra för 2016 var 2.7%. Accelerationen under 2016 och den starka lönsamheten i Q1 tyder på att Serneke nu är ikapp, och i flera fall förbi, de större konkurrenterna, trots att volymtillväxten fortfarande överträffar merparten av aktörerna på marknaden.

 

                                          

 

Att Infrastruktur är förlusttyngt beror till stor del på att det är ett betydligt yngre affärsområde än Bygg och volymerna inom infrastrukturprojekt är fortfarande beskedliga. Trenden är dock den rätta, både avseende tillväxt och lönsamhet, och vi tror att bolaget når break-even på Infrastruktur under innevarande år.

                                           

Utöver Bygg/Infrastruktur har bolaget en stor och intressant portfölj med byggrätter, totalt ca 475,000 kvm (353,000 pro-rata). I den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg drivs projekten i ett 50/50 JV med NREP, som köpte in sig i Serneke’s projekt så sent som under förra året. Dessa projekt, tillsammans med ett tiotal andra, är moderat värderade i Serneke’s balansräkning och kommer att vara viktiga och betydelsefulla vinstdrivare de kommande åren, i takt med att byggrätterna utvecklas och säljs. Dessutom kommer de sannolikt att bidra till tillväxten inom Bygg.

 

Hur värderas då aktien? Styvmoderligt enligt vårt sett att se på det. Vi utgår från en så kallas ”sum of the parts” (SOTP) där vi särskiljer vinster från Bygg/Infrastruktur och projektutvecklingen. Om vi applicerar en EV/EBIT multipel om 10x på den förväntade Bygg/Infrastruktur-vinsten (EBIT) för 2018 erhåller vi ett enterprice value (EV) om 2.2 miljarder kronor vilket översätts till ca 2.4 miljarder i värde på det egna kapitalet (104 kronor per aktie) då bolaget i Q1 rapporterade en nettokassa. Detta motsvarar ca 93% av bolagets hela marknadsvärde, det vill säga att absoluta merparten av marknadsvärdet kan förklaras av vinsterna från Bygg/Infrastruktur.

 

Samtidigt ser vi, när vi räknar på projektportföljen, ett övervärde om ca 3.1 miljarder kronor som inte finns representerat i balansräkningen (vi justerar de bokförda värdena med de uppskattande marknadsvärdena på byggrätterna). Detta motsvarar ytterligare ca 136 kronor per aktie.

 

                                                                         

 

Om vi summerar de två delarna får vi ett motiverat värde om 5.5 miljarder kronor, 240 kronor per aktie. Att vi stannar vid en riktkurs på 150 beror på att vi tror att det tar ett tag innan bolaget får ”fullt betalt” för sin byggrättsportfölj. Men på lite längre sikt torde det inte vara omöjliga nivåer för aktien. Därmed kan vi konstatera att det finns rejäl kurspotential både kortsiktigt och på lite längre sikt, vilket ligger till grund för vår köprekommendation.

 

 

Artikelns huvudbild är lånad från Sernekes hemsida.

 

 

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash