Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Vår månadsportfölj var ner 0,4% under mars månad, medan OMXSGI jämförelseindex var ner 1,2% under samma period. Aktierna som presterade bäst var Sedana Medical (+21,0%) och Stora Enso (+5,2%), medan den som presterade sämst var Kindred (-15,1%).

                       

                                              
                                    

I april behåller vi 8 av 10 bolag i portföljen. Vi ersätter Fabege och Sedana Medical med SOBI och Elekta.

Se en mer detaljerad rapport för april-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.


 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post