Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Vår månadsportfölj var upp 1,7% under juli månad, medan OMXSGI jämförelseindex var upp 4,10% under samma period. Fyra utav de tio bolagen slog index: Recipharm, Getinge, Aspire & Millicom. Hittills i år är portföljen upp 23,4% (OMXSGI upp 8,5%).

                                                                                                     

I juni behåller vi 8 av 10 bolag i portföljen. Vi ersätter Autoliv och Recipharm med ABB respektive International Petroleum Corp. 

Se en mer detaljerad rapport för juli-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.


 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post