Gå til innholdet

Månadsportföljen

Please refer to important disclosures here.

Vår månadsportfölj var upp 5,1% under maj månad, medan OMXSGI jämförelseindex var ned 0,1% under samma period. Aktierna som presterade bäst var IPCO (+41,6%) och Xvivo Perfusion (+16,7%), medan den som presterade sämst var Isofol Medical (-17,0%). Bara i år är portföljen upp 18% (OMXSGI upp 4%) och senaste 12 månaderna är portföljen upp hela 30% (OMXSGI upp 1%).

                                                                                                     

I juni behåller vi 5 av 10 bolag i portföljen. Vi lägger till Recipharm, Aspire Global, Assa Abloy, Autoliv samt MTG medan vi tar bort IPCO, Isofol Medical, SKF, Xvivo Perfusion & Klövern.

Se en mer detaljerad rapport för maj-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.


 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post