Gå til innholdet

Månadsportföljen


Vår månadsportfölj var upp 5,3% under oktober månad, medan OMXSGI jämförelseindex var upp 2,1% under samma period. För helåret 2017 är portföljen upp 25,7%, medan jämförelseindex är upp 12,6%. 

                                                 

I oktober behåller vi 7 av 10 bolag i portföljen. Vi ersätter Billerud, Elekta och SCA med Telia, Securitas och Magnolia.

Se en mer detaljerad rapport för oktoberber-portföljen här.

Nedan är aktierna som just nu ingår i portföljen samt deras respektive viktning:

Paretoportföljen just nu

Om vår modellportfölj

​Paretoportföljen består av 10 utvalda svenska aktier och uppdateras på månatlig basis. Innehaven kommer variera över tid och storleken på dessa justeras de datum som anges i rapporten. Portföljen är lämplig som en modellportfölj för investerare upp till en viss kapitalstorlek som önskar följa upp sina egna investeringar.

Portföljrapport november 2017
Portföljrapport oktober 2017
​Portföljrapport september 2017
​Portföljrapport augusti 2017
Portföljrapport juli 2017
Portföljrapport juni 2017
Portföljrapport maj 2017
Portföljrapport april 2017
Portföljrapport mars 2017

 

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Jag önskar ta del av Månadsportföljen via e-post