Gå til innholdet

Nu finns Origo Fonder att handla hos Pareto Securities

Origo Fonder är specialiserade på aktiv småbolagsförvaltning och de förvaltar två fonder med olika småbolagsstrategier, en long-only och en hedgefond. Läs mer om hur Stefan Roos beskriver fonderna och hur han ser på marknadsklimatet just nu.

Här kan ni investera i ORIGO SELEQT och ORIGO QUEST

Förvaltningsteamet består av Stefan Roos och Christoffer Ahnemark. Stefan är grundare av Origo Fonder och har en bakgrund som småbolagsspecialist och teamchef på Handelsbanken Fonder och SEB Fonder. Christoffer anslöt till Origo under 2021 och har en bakgrund från Handelsbanken och senast Aktiespararna, där han var analyschef. Vi passade på att fråga Stefan Roos om fonderna och hur de ser på marknaden just nu.

Vad investerar fonden i?
Origo Fonder är specialiserade på aktiv småbolagsförvaltning, ett segment som historiskt har presterat bättre än breda aktiemarknaden, nästan oavsett vilken tidsperiod vi tittar på, men trots det är underbevakat och erbjuder goda möjligheter till ”stock-picking”.

Origo Fonder har förnärvarande två fonder med två olika småbolagsstrategier, kan du berätta om de båda?
ORIGO SELEQT är en aktivt förvaltad aktiefond (long-only) med inriktning mot nordiska mikro- och småbolag. Förvaltningen baseras på Origo-modellen, en strukturerad analysprocess inriktad på hållbarhet, förändring och långsiktigt värdeskapande. Fonden skiljer sig från de flesta andra småbolagsfonder genom att vara relativt koncentrerad (cirka 25 innehav över tid) och att den fokuserar på genuint små bolag i hela Norden (Ej tydlig Sverige-bias). Förvaltarna fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade kvalitetsbolag och som har goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa. Fonden startade våren 2022 och målsättningen är att skapa överavkastning relativt fondens jämförelseindex med en sund riskprofil. Fonden passar investerare som vill ha tydlig aktiv förvaltning och exponering mot riktiga småbolag.

ORIGO QUEST är en aktivt förvaltad aktiehedgefond (long bias) som tar både långa och korta (blankade) positioner i huvudsak i nordiska små- och medelstora bolag. Förvaltningen baseras på Origo-modellen, en strukturerad analysprocess inriktad på hållbarhet, förändring och långsiktigt värdeskapande. Genom fondens lång/kort-profil styrs resultatet mer mot alfa (överavkastning) snarare än beta (marknadsavkastning) vilket innebär att resultatet blir mer beroende av förvaltarnas skicklighet än aktiemarknadens underliggande trend. Målsättningen är att leverera konkurrenskraftig risk-justerad avkastning och att ha en tydligt lägre risk än aktiemarknaden. Fondens startade 2013 och har avkastat 9,9% per år (Feb 2013-Maj 2022) med en risk (beta) som har varit ungefär hälften av aktiemarknadens risk. Fonden lämpar sig väl som diversifiering i en större portfölj då den har en mer flexibel portföljstrategi som kan bidra med positiv avkastning från både långa och korta placeringar, bidra med minskad börskorrelation och begränsa eventuella förluster under svaga marknadsperioder.

Var letar ni investeringar just nu? Vad tror ni på för teman?
Konjunkturen är på väg att försvagas samtidigt som inflationen och räntor stiger. Kombinationen är den kanske sämsta tänkbara för aktiemarknaden och det är något vi såklart har med oss när vi analyserar bolag och värderar risk/reward. Med det sagt så ser vi en hel del möjligheter nu efter en nedgång på ~30% i mikro/småbolagssegmentet från toppen. Vi fokuserar på framtiden och att hitta kvalitetsbolag som har värderats ned i den allmänna nedgången men som har unika möjligheter framåt. Generellt så hittar vi dessa just nu inom främst bank, service och hälsovård, men också selektivt inom verkstadssektorn. Bolag som har hållbara lösningar är intressant och vi följer med intresse flera bolag med en tydlig koppling mot ex. energieffektivitet och delningsekonomin. Detta är långsiktiga teman för oss, och en win-win för både aktieägare och samhälle tror vi. Vi undviker rena forskningsbolag som i våra ögon blir lite för mycket lottsedlar. Råvarubolagen eller andra starkt cykliska bolag undviker eller blankar vi också, då vi tror att råvarupriserna kan komma ned mycket under H2. Fastighetssektorn missgynnas av högre finansieringskostnader, men värderingarna just nu ser ut att ha tagit höjd för en ganska stor ökning redan. Bolagen har dock olika skuldsättning och strategier, så aktievalet blir viktigt under H2 jämfört med H1 då allt har handlat om högre finansieringskostnad. Inom teknologi skiljer sig mycket åt och det går inte att ha en vy på hela sektorn. Selektivt kan det uppstå fina möjligheter närmaste tiden, med vi ser också flera bolag med operativa svagheter, orealistiska mål och svagt management. Generellt är det nu extra viktigt med höga bruttomarginaler, pricing power och starkt management.

Här kan ni investera i ORIGO SELEQT och ORIGO QUEST

 

Du kan samla alla dina fonder och aktier hos Pareto, på vanlig depå och/eller på ISK. Som aktiv kund får du full tillgång till alla våra analyser. Läs mer om våra tjänster här, eller klicka nedan för att ta del av vårt välkomsterbjudande. 

Please refer to important disclosures here.

 

Du har väl inte missat Pareto Podcast?

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

 

 

Tre senaste från Pareto:

Registrera dig till vårt nyhetsbrev