Gå til innholdet

Private Banking

Private Banking betyr personlig tilpassede finansielle tjenester for kunder med større formuer.

I Pareto har vi ikke et eget forretningsområde som heter Private Banking. Som en full-service investeringsbank kan man dog si at mye av vår virksomhet kan falle innenfor denne definisjonen. For deg som kunde er det bra å vite at selv om du kun benytter vår selvbetjente online aksje- og fondshandel til daglig, så er det alltid mulig å eskalere. Mer avanserte handelsverktøy, hjelp til å manøvrere i jungelen av fond, eller tilgang til direkteinvesteringer med høye løpende utbetalinger er eksempler på tjenester mange setter pris på. 

Aksjehandel og Analyse

Vi tilbyr online aksjehandel i 14 markeder, som til sammen dekker 80% av verdens kapitalmarked. Enkle handelsverktøy er tilgjengelig via våre nettsider, mens flere markeder og handelsmuligheter finnes i vår mobil-app og handelsapplikasjonen WebTrader. Skal du handle aksjer daglig, eller i større omfang anbefales topproduktet Infront Active Trader. Vi har tilpassede kurtasjeklasser for deg som handler ofte gjennom Pareto Pluss25 og Pareto Trader.

Ved større ordre kan manuell ordreutførelse lønne seg. Våre meglere jobber da ordren i markedet direkte mot motparter, eller elektronisk ved hjelp av avanserte handelsverktøy og algoritmer. Dette er også måten ordre fra større fond og institusjoner utføres, rett og slett fordi de er opptatt av beste pris for volumet de skal omsette. Er aksjepostene av strategisk størrelse vil en transaksjon om nødvendig kunne håndteres av vår Corporate Finance avdeling.

Paretos aksje- og renteanalytikere dekker de fleste av de større nordiske selskapene, og en del relevante peers internasjonalt. Som aktiv kunde hos Pareto får du tilgang til de samme analyser til samme tid som profesjonelle kapitalforvaltere.

Investeringer i fond

Fond er et område vi kjenner godt, ikke minst fordi mange fondsforvaltere over hele verden er blant våre profesjonelle kunder, både på aksje- og rentesiden. Vi er opptatt av å ha et så godt og relevant utvalg av fond som mulig, og har derfor etablert et fondssenter med mer enn 300 fond i en rekke kategorier. Sortimentet utvides stadig, enten som følge av interessante fond vi selv finner, eller gjennom tips fra kunder. Er du ute etter et spesielt fond som ikke finnes i våre lister er sjansen stor for at vi kan skaffe det. Kurtasjeklassen Pareto Investor gir spesielt gode betingelser til deg som har større plasseringer i fond og aksjer. Tilgjengelig fra kun 1 millon NOK i fond, eller 5 mill i total portefølje:

Verdt å nevne er at i samme bygning som Pareto Securities sitter også Pareto Asset Management som forvalter Paretofondene, samt Pareto Wealth Management som driver formuesforvaltning for større kunder som ønsker å sette dette bort til en tredjepart. Dette bidrar til at vi har et utvidet kompetansemiljø rundt forvaltning tilgjengelig ved behov.

Andre Investeringer

Mange investorer med en større portefølje av investeringer ønsker gjerne å foreta direkteinvesteringer i næringseiendom, logistikkbygg, skip eller andre eiendeler med høy direkteavkastning i form av utbytter i tillegg til potensial for verdistigning. Vår avdeling for prosjektfinansiering har en kontinuerlig strøm av slike prosjekter, og sørger i tillegg for et marked for annenhånds omsetning av andeler. Slike investeringer kan lett kombineres med plasseringer i aksjer eller fond på din konto hos oss.

For større investeringsporteføljer er det også mulig å handle obligasjoner direkte gjennom våre rentemeglere, eller delta i plasseringer og børsnoteringer i regi av Pareto Corporate Finance.

Aksjebelåning og aksjelån

Vi tilbyr både kortsiktig (intradag) aksjekreditt om du ønsker en økt handelsramme for fleksibiltiet til aktiv handel i markedet, og lengre verdipapirfinansiering for  belåning av investeringer i aksjer og/eller fond. Det er også mulig å låne aksjer hos oss, for å drive shortsalg i markedet. PS: Vi kan også motta porteføljer av aksjer og fond som er belånt hos andre banker/meglerhus. Ta kontakt med vår online-desk, så hjelper de deg.

Belåning av eventuelt større prosjekter håndteres av våre partnere i Pareto Bank.

Rådgivning

Vi kan yte investeringsrådgivning tilknyttet de investeringsprodukter vi tilbyr, og råd om hvordan de ulike verktøy for handel og investeringer fungerer. Pareto Securities yter ikke porteføljerådgivning eller bredere økonomisk rådgivning knyttet til skatt, selskapsstrukturer, regnskap, arv og liknende. Vi kan dog om ønskelig formidle kontakt til eksterne partnere som kan tilby dette. 

I sum kan det sies at vi har et bredt miljø for de fleste typer investeringer her hos Pareto. Enten du vil ha en enkel portefølje av tradisjonelle fond, aksjer og ETF'er, eller du vil benytte mer avanserte verktøy skal du finne det hos oss. Ta gjerne kontakt med en av våre kunderådgivere, så kan vi hjelpe deg med å sette opp en pakke av produkter og betingelser som passer for deg. Velkommen skal du være.


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan ha både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto hos oss. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev