Gå til innholdet

Senaste tidens oroligheter inom banksektorn

”De svenska bankerna är motståndskraftiga och gynnas av ränteuppgången i år men är inte immuna mot utvecklingen i andra länder, inflation och vikande konjunktur.”

Internationella bankaktier har pressats av oro för risker i banksektorn. Nedgången inleddes med uttagsrusning i Silicon Valley Bank som kort därefter stängdes. Oron spriddes till andra mindre amerikanska banker. Situationen förvärrades av inlåningsutflöde i den schweiziska banken Credit Suisse som under lång tid haft problem vilket till slut påverkade förtroendet för banker i marknaden. Credit Suisse förvärvades av UBS i samråd med myndigheter där delar av skuldkapitalet skrevs ned.

Oron har dämpats efter åtgärder från myndigheter men omställningen till högre räntor efter en lång tid av penningpolitisk stimulans har precis börjat och ytterligare turbulens går inte att utesluta.

Svenska banker är starka i förhållande till många internationella banker. De har för närvarande hög kreditkvalitet, buffertar över kapitalkraven och likviditetsportföljer som med god marginal överstiger myndigheterna krav. De svenska bankerna gynnas av stigande räntor och räntenetto i år eftersom låneräntor stiger.

Det finns dock risker även i Sverige. Hög inflationen och stigande räntor kan påverka volymtillväxt och räntemarginaler för bankerna. Lånevolymtillväxten och behållning på transaktionskonton och sparkonton minskar medan räntor på inlåning stiger i Sverige.

Det kvarstår också osäkerheter angående de långsiktiga konsekvenserna av hur kvantitativa åtstramningar kan komma att påverka banker och hur inflationen i Sverige kommer att utvecklas. Vi tror att det finns en investeringspotential i banker på sikt men tycker att det är viktigt att analysera riskerna.

”De svenska bankerna är motståndskraftiga och gynnas av ränteuppgången i år men är inte immuna mot utvecklingen i andra länder, inflation och vikande konjunktur.”
- Kristin Dahlberg, Analytiker, Financials and Investment companies


Bli kund hos Pareto och ta del av välkomsterbjudandet

Bli kund hos Pareto och upptäck våra tjänster med vårt svårslagna välkomsterbjudande. När du har öppnat ett konto hos oss handlar du svenska aktier till vårt lägsta courtage, 39kr (0,03%). Som aktiv kund hos Pareto får du även fri tillgång till den populära handelstjänsten Infront Web Trader i upp till tre månader. Dessutom får du ta del av Paretos breda analysutbud som täcker bolag och sektorer i flera länder. Låter Pareto som något för dig? Kontakta oss på online@paretosec.se så besvarar vi gärna dina frågor. 

Tre senaste från Pareto:

Registrera dig till vårt nyhetsbrev