Gå til innholdet

Teckna aktier i VNV Globals företrädesemission
 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris 55kr/unit (inkluderar en (1) aktie & en (1) TO 1).

 

Bli kund
 

Om VNV Global

VNV Global bedriver investeringsverksamhet med affärsidén att genom erfarenhet och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med nätverkseffekter. Sektormandatet är brett och syftet med verksamheten är att skapa akiteägarvärde genom att investera i tillgångar som har stor potential och som annars kan vara svåråtkomliga för gemene man att investera i. 
 

Bakgrund och motiv

VNV Global utvärderar kontinuerligt potentiella nya investeringar och på senare tid har VNV Global sett en ökande andel intressanta möjligheter inom sina fokusområden där förutsättningarna för att uppnå god avkastning bedöms som goda. Därtill har portföljbolag i den befintliga investeringsportföljen kommande kapitalbehov för att finansiera sin fort­satta tillväxt. VNV Global gör bedömningen att det finns goda affärsmässiga grunder till att fortsätta stötta med kapi­tal för att framgångsrikt utveckla dessa portföljbolag. Genom Företrädesemissionen ökar VNV Globals finansiella hand­lingsutrymme vilket ger VNV Global möjlighet att fortsätta investera i sin verksamhet, stödja fortsatt tillväxt för både VNV Global och dess portföljbolag samt generera god avkastning för dess aktieägare.


Se prospekt nedan för mer information.

 

 

                Kortfakta

Teckningskurs per Unit 55 SEK
Erbjudandets storlek ~872 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio 5 uniträtter berättigar till att teckna 1 Unit. 1 Unit består av 1 ny stamaktie och 1 teckningsoption
Avstämningsdag 6 juli 2020
Teckningsperiod 8-22 juli 2020
Handel i uniträtter 8-20 juli 2020
Handel i BTU 8 juli - 3 augusti 2020
Lista Nasdaq Stockholm, Mid Cap
Kortnamn VNV
ISIN Aktie SE0014428835
ISIN TO 1 SE0014555876
ISIN Uniträtter SE0014557609
ISIN BTU SE0014557617

Bolagets hemsida
Prospectus (SWE)
Prospectus (ENG)


Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

  • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
     
  • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.
Application Form (SWE)
Application Form (ENG)


Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   


 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev