Gå til innholdet

Azelio - Teckna aktier inför börsnoteringen

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av aktier i Azelio inför börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm.

Om Azelio  (till erbjudandet)

Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring. Med effektiv lagring och omvandling av termisk energi till el kan Azelio erbjuda industrier och samhällen i stora delar av världen en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt. Tekniken är dessutom modulär, vilket innebär att den kan användas i såväl stor som liten skala och kan anpassas efter specifika kundbehov. Systemet är inte heller beroende av anslutning till ett ordinarie elnät. Bolagets system avhjälper därmed problematiken med intermittens som solceller och vindkraft står inför, samtidigt som systemet utgör en lösning för distribuerad och styrbar elproduktion. Azelio bedömer därför att systemet kan förse stora delar av världen med el, som per dagen för Prospektet saknar tillförlitlig elförsörjning.

Bolagets Stirlingmotor är beprövad med över två miljoner ackumulerade drifttimmar och 172 installationer globalt medan delsystemet för termisk energilagring bevisats i demonstrationsanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Under 2018–2020 kommer Bolaget fokusera på industrialiseringen av systemets utformning, konstruktion och produktion. Under fjärde kvartalet 2019 kommer tre system i ett verifieringsprojekt installeras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy). Från 2020 förväntas ytterligare 8–16 system installeras i kommersiella projekt, varefter volymproduktion förväntas från 2021.

Efter demonstrationen i juni 2018 har intresset från kunder ökat markant. Per dagen för Prospektet har Bolaget mottagit förfrågningar, från kunder i geografier med gynnsamma solförhållanden, uppgående till cirka 1 000 MW, motsvarande cirka 50 miljarder SEK i potentiellt ordervärde. Med det stora intresset från kunder tillsammans med Bolagets marknadsanalys bedömer Bolaget att systemet är kommersiellt gångbart och mycket konkurrenskraftigt.

Azelios system består av ett solfjäderformat heliostatfält som speglar solstrålarna upp till en mottagare på det termiska lagret som tillsammans med Stirlingmotorn är monterad på toppen av ett cirka tio meter högt torn. Mottagaren absorberar värme och använder den för att smälta en aluminiumlegering som lagrar värmen som sedan överförs till Stirlingmotorn som producerar el med full effekt, även under dygnets mörka timmar.

 

Bakgrund till Erbjudandet

Styrelsen för Azelio har beslutat att genomföra en ägarspridning och nyemission för att främja Azelios tillväxt och fortsatta utveckling. Styrelsen har därför ansökt om upptagande till handel av Azelios aktier på Nasdaq First North. Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att teckna aktier i Azelio.

Erbjudandet omfattar högst 13 636 363 nyemitterade aktier i Azelio, vilka kommer att emitteras med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 juni 2018. Erbjudandet motsvarar cirka 30 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 2 045 454 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

Baserat på Erbjudandepriset på 22 SEK uppgår det totala värdet på Bolagets aktier till cirka 690 MSEK före Erbjudandet. Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet på Bolagets aktier uppgå till cirka 1 035 MSEK efter Erbjudandet.

Nyemissionen i Erbjudandet kommer vid full teckning att inbringa cirka 300-345 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet vilka förväntas uppgå till cirka 40 MSEK, beroende på i vilken omfattning Övertilldelningsoptionen utnyttjas. Ett antal institutionella investerare samt personer ibland annat Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 138 MSEK eller 46 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av LMK Venture Partners AB, 30 MSEK, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 25 MSEK, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, 25 MSEK, Back in Black Capital Ltd, 22 MSEK, Kent Janér genom Blue Marlin AB (styrelseledamot i Azelio), 15 MSEK samt övriga personer i bland annat Bolagets styrelse och ledning, 21 MSEK.

 

Tre senaste från Pareto:

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.