Gå til innholdet

Algoritmer i Infront hos Pareto Securities

 

Med Infront Web Trader, Infront Active Trader och Infront Mobile kan du handla själv med algoritmerna "Over the day", "Participate 10%", "Participate 20%", "Participate 30%" och "Darkpool".

Algoritmerna är tillgängliga på följande marknader: 

   SE  NO  DK  FI  US  DE  FR  NL  BE  ES  IT  GB  CH  CA
Infront

Ordertyp: Over the day

Denna algoritm fördelar ordern jämnt över dagen, från tidpunkt av orderläggningen till stängning. Om ordern läggs innan börsens öppning är den även med i öppningscallen. Den volym som inte har handlats under dagen kommer att delta i börsens stängningscall. Om aktien handlas utanför limiten kommer algoritmen att stoppa ordern. Återstående order kommer sedan att fördelas över resten av dagen om aktien handlas inom ordergränsen.

Om värdet på ordern är mindre än motsvarande 700 dollar kommer hela ordern att handlas på en gång.

Participation-algoritm

Ordertyper: Participation 10%, Participation 20% och Participation 30%

En participation-algoritm syftar till att handla en viss procentandel av volymen på marknaden inom ordergränsen. Du kan använda 10, 20 och 30 procents participation-algoritmer i våra Infront-tjänster.

Exempel med "Participation 10%" som ordertyp: Om 100 000 aktier handlas på marknaden inom gränsen kommer algoritmen att försöka handla 10 000 aktier. Ordern kommer att delta i börsens öppnings- och stängningscall, där den försöker vara 10 procent av auktionsvolymen. Handel i så kallade darkpools som går utanför marknaden ingår inte i omsatt volym. Algoritmen försöker handla passivt (dvs att den vill ha bästa bid/offer), men om 10 procent av volymen inte uppnås blir den mer aggressiv genom att handla i darkpools eller passera spreaden.

Om värdet på ordern är mindre än motsvarande 700 dollar kommer hela ordern att handlas på en gång.

Ordertyp: Darkpool

Darkpool-algoritmen söker endast efter dold likviditet genom att övervaka och handla i olika darkpools. En darkpool är en marknadsplats där köp- och säljintressen inte publiceras öppet. Det är normalt institutioner med stora ordrar som handlar via darkpools för att undvika att påverka marknadskursen.

Darkpool-algoritmen kan användas när du själv ska lägga en väldigt stor order som du inte vill ska synas i orderboken. Du kan även använda algoritmen för att försöka "fiska" efter dold likviditet från större order. I Europa handlar algoritmen bara i mitten av spreaden. I USA handlas det både till det bästa budet och mitt i spreaden. Darkpool-algoritmen deltar inte i auktioner, eftersom den inte handlar på öppna marknadsplatser.

Giltighet

Om du lägger en algoritmorder utanför börsens öppettider blir ordern i Norge, Sverige, Danmark och Finland en offline-order. Beställningen skickas sedan till börsen kl 08:00. På de övriga marknaderna kommer ordern att avvisas om den läggs utanför börsens öppettider.

Alla ordrar är giltiga till slutet av dagen. Långvariga ordrar kan inte läggas som algoritmordrar. 

Infront Active Trader

I Active Trader lägger du algoritmordrar genom att välja "Strategy" i ordervyn. Du anger orderns limit i fältet "Price".

Du hittar aktiva algoritmordrar på samma sätt som andra ordrar under "Orders".

Infront Web Trader

I Web Trader lägger du algoritmordrarna under "Advanced" och sedan "Strategy" i ordervyn. Du anger orderns limit i fältet "Price".

I Infront Web Trader har vi skapat en separat översikt så att du alltid har full kontroll över dina aktiva algoritmordrar. Du kan ändra orderns volym och limit samt radera ordern på vanligt sätt.

Infront Mobile

I Infront Mobile lägger du algoritmordrar under "Advanced" och sedan genom att välja "Type - Strategy". Du anger orderns limit i fältet "Price".

Aktiva algoritmordrar hittar du tillsammans med andra ordrar under "Orders" i appen. 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev