Gå til innholdet

Analys

Vostok Emerging Finance en unik möjlighet

Vi ser VEMF som en unik möjlighet att få exponering mot en betydande strukturell förändring driven av FinTech.

Please refer to important disclosures here.


Vostok Emerging Finance (VEMF) är ett investmentbolag listat på First North som investerar i FinTech-drivna start-ups, framförallt verksamma i länder med underutvecklad tillgång till traditionella finansiella tjänster. Vi ser VEMF som en unik möjlighet att få exponering mot en betydande strukturell förändring.

Vad är Caset?

Världsbanken uppskattar att två miljarder människor i världen inte har ett personligt bankkkonto och därmed saknar tillgång till enkla finansiella tjänster. Som främsta hinder för människor att öppna bankkonto anges begränsade finansiella tillgångar, fysisk distans, brist på nödvändig personlig dokumentation samt brist på tilllit till banker. Enligt Världsbanken leder saknad av kredithistoria och tillräkliga säkerheter till att över 200 miljoner små till medelstora företag i utvecklingsländer saknar adekvat tillgång till finansiella tjänster som krävs för att dem skall kunna växa. Den traditionella finansiella infrastrukturen i många utvecklingsländer är helt enkelt otillräcklig eller inte anpassad till att understödja stora delar av befolkningen i dessa länder, med konsekvens att den ekonomiska utvecklingen hämmas.

Global bank account penetration

Källa: World Bank Global Findex Database 2014
 

FinTech skapar möjligheter

Utvecklingen av modern finansiella teknologi (FinTech) har öppnat helt nya möjligheter att nå tidigare underbetjänade segment. I många Afrikanska länder har finansiella tjänster distribuerade via mobiltelefoner till viss del fyllt det vakum som den tradtionella bankinfrastrukturen inte kunnat fylla. Ofta är det helt nya aktörer som med innovativa affärsmodeller för finansiella tjänster som tar de traditionella spelarnas plats.

Medan stora pengar har investerats i FinTech de senaste åren har endast en häpnadsväckande liten andel gått till bolag verksamma i utvecklingsländer där FinTech har stora möjligheter att göra skillnad. Investeringar utanför Nordamerika och Europa har främst gjorts i Kina och Indien.

En diversifierad exponering mot förändring

Vostok Emerging Finance (VEMF) är ett investmentbolag listat på First North som investerar i FinTech-drivna start-ups framförallt verksamma i länder med underutveklad tillgång till finansiella tjänster. Det förnärvarande begränsade intresset från internationella investerare för FinTech i dessa marknader minskar konkurrensen om investeringsobjekt, och gör att VEMF kan göra stor skillnad genom att tillföra kompetens och ett vidspritt nätvek som komplement till de pengar de investerar.

VEMF har i dagsläget investerat i sju bolag utspridda på sex olika regioner. Vi anser att VEMF är en unik möjlighet att som mindre investerare genom ett listat holdingbolag få tillgång till exponering mot den betydande strukturella förändring av finansiella tjänster som just nu pågår i utvecklingsländer.

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.