Gå til innholdet

Analys

En av Paretos Top Picks för 2017

Efter ett turbulent 2016 står Sobi nu redo för att påbörja den verkliga lanseringen av sina flaggskeppsprodukter


Please refer to important disclosures here.

2016 var året då lanseringen av framtidsprodukterna Elocta och Alprolix för behandling av olika typer av blödarsjuka, skulle ske. Den kommersiella lanseringen av Elocta påbörjades redan i januari 2016 och åtföljdes senare under våren av Alprolix. Sobi har rättigheterna för produkterna i Europa och Mellanöstern, medan rättigheterna för Nordamerika och resten av världen innehas av det amerikanska bolaget Bioverativ, en avknoppning från amerikanska företaget Biogen. Produktlanseringarna kom dock i skymundan för en del spektakulära aktieförsäljningar som lade sordin på de uppköpsspekulationer som funnits. Först ut var styrelseordföranden Bo Jesper Hansen som i februari 2016 meddelade att han skulle lämna över klubban till Håkan Björklund och passade samtidigt på att sälja större delen av sitt innehav i bolaget. Hansen, som varit den drivande kraften i Swedish Orphan innan samgåendet med Biovitrum ämnade ägna sig åt andra saker. Aktieförsäljningen utlöste ett kraftigt kursfall. En avgående styrelseordförande som säljer aktier är en sak, men när sittande VD säljer halva sitt innehav, då drar marknaden öronen åt sig. Som lök på laxen dröjde lanseringen av både Elocta och Alprolix betydligt längre än vad marknaden räknat med- Anledningen var att ersättning behövde inhämtas på varje enskild marknad innan försäljningen kunde påbörjas, vilket innebar att 28 olika förhandlingar behövde genomföras. Detta var en skillnad mot när produkterna lanserades på den amerikanska marknaden under 2014.

Från en topp på knappt 130 kr rasade aktien till som lägst 89,5 i slutet av november, för att sedermera återhämta sig till dagens nivå runt 117 kr.

Sobi är vår Top Pick för 2017

Efter ett turbulent 2016 står Sobi nu redo för att påbörja den verkliga lanseringen av sina flaggskeppsprodukter. Ersättning har nu erhållits på de flesta av de större marknaderna och vi anser nu också att förväntningarna kommit ner på en mer aptitlig nivå. Bilden nedan visar de marknader där Elocta och Alprolix nu har erhållit ersättningsbeslut.

Våra förväntningar på rapporten för det fjärde kvartalet 2016, som kommer den 16 februari, är beskedliga, och vi tror att Sobi har alla möjligheter att överträffa våra estimat. Marknadens förväntningar är relativt spretiga och intervallet mellan lägsta och högsta estimat för Elocta och Alprolix är stort. Då ersättningsbesluten för en rad större marknader kom in sent i det tredje kvartalet, kan vi inte utesluta en viss lageruppbyggnad under det fjärde kvartalet, vilket skulle tala för en relativt god försäljning i det fjärde kvartalet.

Vi ser en betydande potential för Sobi

Sobi värderas i dag med ett visst premium mot sina närmaste jämförelsebolag, men vi anser att Sobi ska värderas högre då de förväntas ha en betydligt snabbare tillväxt av både försäljning och resultat de närmaste 3-4 åren.

Huvuddelen av Sobis värde ligger i de två produkterna mot blödarsjuka, Elocta och Alprolix. Vi räknar med att de två första kvartalen 2017 blir nyckelkvartal för att verifiera att lanseringen verkligen är på rätt spår. Överträffar bolaget marknadens förväntningar kan aktien mycket väl nå vårt motiverade värde i samband med rapporten för det andra kvartalet. Sobis Amerikanska motsvarighet, Bioverativ redovisade en försäljning på USD 847 miljoner för 2016 och ligger cirka 2-3 år före i lanseringsprocessen. Baserat på förekomsten av blödarsjuka inom Sobis geografiska verksamhetsområde, borde potentialen vara betydligt större. Dock kommer lanseringen att bli mer utdragen på grund av uppdelade förhandlingar mot varje marknad.

 

Renodlad portfölj kan utlösa affär

För någon vecka sedan börsstoppades Sobi plötsligt och gick därefter ut med nyheten om att de ligger i förhandling med ett riskkapitalbolag om en försäljning av en del av bolaget som de kallar Sobi Partner Products (SPP), benämnt ”other Sobi” i grafen ovan. SPP består av ett fyrtiotal distributionsavtal och härstammar huvudsakligen från gamla Swedish Orphan. SPP omsätter c:a 800 mkr och vi tror att Sobi skulle kunna få mellan 1,7 - 3,3 miljarder kronor för enheten. Vi ser positivt på denna affär som gör Sobi mer renodlat inom sitt område, samt förbereder bolaget för ett eventuellt uppköp eller en sammanslagning. Vi anser sannolikheten för en sådan affär vara stor då Sobis utvecklingsportfölj ser relativt begränsad ut. Investor som innehar knappt 40 % av kapitalet och rösterna i bolaget kan komma att spela en nyckelroll i ett sådant scenario.

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.