Gå til innholdet

Analys

Byggbolaget levererade starka siffror

Sernekes byggmarginal fortsätter att stiga

Please refer to important disclosures here.

Vi ser Serneke’s Q1 rapport som ytterligare ett bevis på att bolaget är på rätt väg då den för byggbolag så viktiga ”byggmarginalen” (EBIT-marginalen inom verksamhetsområdet Bygg)  fortsatte att stiga och noterade 4.1% i Q1 (2.2% i Q1 2016), en sekventiell förbättring från 3.7% i Q4 2016. Infrastuktur (”Civil Engineering”) gjorde förvisse en mindre förlust i Q1, vilket var i linje med våra förväntningar, och även detta område visar på kraftig förbättring jämfört både med föregående kvartal såväl som med motsvarande kvartal föregående år.

 

Serneke har historiskt sett uppvisat en mycket kraftig omsättningstillväxt och har på kort tid seglat upp som en riktig utmanare till de stora, rikstäckande byggbolagen (NCC, Peab, Skanska). Den kraftiga tillväxten, som till största del har varit organisk, har dock tärt på lönsamheten. Kostnadsmassan vid tillväxt är framtung och Serneke har fått slå sig in på marknaden med kontrakt som varit prismässigt fördelaktiga för beställaren. EBIT-marginalen inom bygg landande 2015 på 1.9%, motsvarande siffra för 2016 var 2.7%. Accelerationen under 2016 och den starka lönsamheten i Q1 tyder på att Serneke nu är ikapp, och i flera fall förbi, de större konkurrenterna, trots att volymtillväxten fortfarande överträffar merparten av aktörerna på marknaden.

 

                                          

 

Att Infrastruktur är förlusttyngt beror till stor del på att det är ett betydligt yngre affärsområde än Bygg och volymerna inom infrastrukturprojekt är fortfarande beskedliga. Trenden är dock den rätta, både avseende tillväxt och lönsamhet, och vi tror att bolaget når break-even på Infrastruktur under innevarande år.

                                           

Utöver Bygg/Infrastruktur har bolaget en stor och intressant portfölj med byggrätter, totalt ca 475,000 kvm (353,000 pro-rata). I den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg drivs projekten i ett 50/50 JV med NREP, som köpte in sig i Serneke’s projekt så sent som under förra året. Dessa projekt, tillsammans med ett tiotal andra, är moderat värderade i Serneke’s balansräkning och kommer att vara viktiga och betydelsefulla vinstdrivare de kommande åren, i takt med att byggrätterna utvecklas och säljs. Dessutom kommer de sannolikt att bidra till tillväxten inom Bygg.

 

Hur värderas då aktien? Styvmoderligt enligt vårt sett att se på det. Vi utgår från en så kallas ”sum of the parts” (SOTP) där vi särskiljer vinster från Bygg/Infrastruktur och projektutvecklingen. Om vi applicerar en EV/EBIT multipel om 10x på den förväntade Bygg/Infrastruktur-vinsten (EBIT) för 2018 erhåller vi ett enterprice value (EV) om 2.2 miljarder kronor vilket översätts till ca 2.4 miljarder i värde på det egna kapitalet då bolaget i Q1 rapporterade en nettokassa. Detta motsvarar ca 93% av bolagets hela marknadsvärde, det vill säga att absoluta merparten av marknadsvärdet kan förklaras av vinsterna från Bygg/Infrastruktur.

 

Samtidigt ser vi, när vi räknar på projektportföljen, ett övervärde om ca 3.1 miljarder kronor som inte finns representerat i balansräkningen (vi justerar de bokförda värdena med de uppskattande marknadsvärdena på byggrätterna).                                              

 

 

Artikelns huvudbild är lånad från Sernekes hemsida.

 

 

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.