Gå til innholdet

Analys

Mr Green - Lönsamheten växer

Mr Green har bevisat sin turnaround, tack vare att man har tagit stora delar av den tekniska plattformen in-house. Bolaget växer lönsamheten och tar marknadsandelar tack vare nya produkter, nya marknader och en mer effektiv marknadsföring.

Please refer to important disclosures here.

Mr Green har ett riktigt starkt varumärke, vilket är extra viktigt för operatörer då produkterna till syvende och sist är relativt generiska, varför vi tror att differentieringsfaktorn framöver kommer att vara just varumärkesposition. Efter år av stillastående intäkter kom tillväxten igång i Q3 2016 och har sedan dess taktat på ~30%. Givet Mr Greens starka varumärke anser vi att tidigare problem främst varit hänförliga till den tekniska plattformen. Nu har bolaget tagit stora delar av denna in-house vilket möjliggjort för bolaget att exekvera på tillväxt-strategier såsom en ny sportbok, Live casino och att man går in på nya marknader, delvis genom förvärv.

                     

Mr Greens fokusmarknader är Norden och UK men också Central- och Sydeuropa och man har en stark position i Österrike (~22% av omsättningen). Österrike är inte en reglerad marknad men landet envisas ändå med att påföra en hög spelskatt (trots att operatörer ej kan söka licens). 2014 utförde Mr Green en självrättelse och gör sedan dess kontinuerliga avsättningar för den 40%-iga spelöverskottsskatten, över resultaträkningen. Per Q3 2017 var avsättningen uppe i SEK ~300m (18% av balansräkningen och 53% av likvida medel) och kommer att växa de kommande åren. Varken vi eller bolaget vet när Österrike-frågan kommer att kunna lösas men det handlar troligtvis om flera år.

Underliggande KPI:er såsom kunddeponeringar (dessa omvandlas sedan till spelintäkter) och aktiva spelare, har båda en god trend med stark tillväxt, något vi bedömer kommer att hålla i sig med tanke på tillväxt i sportboken (FIFA nästa år), Live Casino och en lansering av Mr Green-varumärket i Danmark. Utöver detta har bolaget en uttalad förvärvsambition, vilket dock inte speglas i våra nuvarande estimat. Vi räknar med att Mr Green kommer att visa en intäkts-CAGR om 22% 2016-2019 med stigande lönsamhet. Samtidigt räknar vi med ett visst marginaltapp 2019 då framförallt Sverige (men också Holland) inför spelregleringar med tillhörande spelskatter. Bolagets egna mål är att nå en EBITDA-marginal om 20% 2019 och uppvisa en genomsnittlig tillväxttakt om 20% till dess. Vi avvaktar till dess att bolaget visar att marknadsföringskostnaderna som andel av försäljningen kan ta ett rejält kliv nedåt innan vi väljer att räkna med den marginalbilden. Däremot räknar vi konservativt med en fallande marknadsföringseffektivitet vilket lämnar uppsiderisk i våra marginalestimat.

                

Efter en stark aktieutveckling under 2017 sålde ett par av grundarna (varav en styrelseledamot) förra veckan tillsammans 3 miljoner aktier i Mr Green, till SEK 56 per aktie och aktien har i dagsläget handlats ned ytterligare till SEK 54. Även om insiderförsäljningar generellt sett är en negativ datapunkt, anser vi omständigheterna något förmildrande just denna gång då delvis samma aktieägare sålt aktier under årens lopp, senast i somras, då till SEK 39 per aktie. 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.