Gå til innholdet

Analys

Opus Group - Ledande position med stabil kassagenerering

Företagets planerar att accelerera verksamheten inom tillväxtländer i Latinamerika och Asien och samtidigt öka företagets etablerade teknologiomfång i framförallt USA via tjänster för testutrustning för bilprovning.

Please refer to important disclosures here.
 

Ledande positioner i huvudmarknader med stabil kassagenerering
Opus Group är ett ledande fordonsbesiktningsföretag (bilprovning) som grundades 1990. Företaget är listat på Nasdaq OMX Stockholm och har ett marknadsvärde på ca SEK 1.8bn. Opus är aktivt i framförallt USA (med långa kontrakt) där man har en marknadsandel på cirka 40-45% (marknadsetta) och i Sverige där man har en marknadsandel på strax över 25% (topp tre i marknadsstorlek). Utöver detta har bolaget även fordonsbesiktningsprogram i ett antal tillväxtmarknader såsom Argentina, Bermuda, Chile, Mexiko, Pakistan och Peru. Fördelen med fordonsbesiktningsmarknaden är att den inte är cyklisk eftersom att fordonsägare är tvungna i lag att genomföra regelbundna inspektioner vilket i sin tur också bidrar till en relativt förutsägbar underliggande efterfrågan.

Solid bas för bolagets nya strategiska affärsplan
Med en stabil grund i den icke-cykliska och kassagenererande verksamheten i USA och Sverige lanserade bolaget för en tid sedan dess nya strategiska affärsplan där man avser att växa försäljningen från USD 200m till USD 400m och EBITDA från USD 40m till USD 100m fram till 2021. Företagets plan för att uppnå detta är genom att accelerera verksamheten inom tillväxtländer i Latinamerika och Asien och samtidigt att öka företagets etablerade teknologiomfång i framförallt USA via tjänster för testutrustning för bilprovning. Trots stora investeringsbehov tror vi att bolaget kan hantera detta via existerande kassaflöde från den stabila amerikanska och svenska kassagenerande verksamheten såväl som nya upptagna lån

Försäljningstillväxten stödjs av strukturella trender
Runt om i världen får vi en allt större bilpark – speciellt i tillväxtekonomier där vi ser en kraftig befolknings- och BNP-tillväxt. Samtidigt som denna utveckling sker ser vi också att det finns en alltmer ökad medvetenhet kring miljöproblematiken som detta tillför via ökade utsläppsnivåer. Smogen har exempelvis nått alarmerande rekordnivåer i många städer i utvecklingsekonomier såsom i New Delhi, Peking, Mexiko City etc. men även i mer utvecklade världsmetropoler såsom London och Paris. Jämte detta ser vi också ett alltmer ökat fokus kring bil- och trafiksäkerhet för att minska olyckor och dödsfall i trafiken (enbart i Indien dör 200,000 människor i trafikrelaterade olyckor varje år). WHO (The World Health Organization) har ett mål om att halvera trafikdödligheten i världen till år 2020 (från år 2010); där vi nu ser att utvecklade länder är på väg att möta detta medan den totala trafikdödligheten i världen har ökat sedan 2010. Alla dessa faktorer bidrar till en ökande trend för fordonsbesiktning i ett antal nya marknader runt om i världen. Utöver detta ser vi också ett trendskifte ifrån att enbart undersöka nya bilar till att även besiktiga begagnade bilar – en utveckling som kommer att gynna Opus Groups verksamhet under kommande år.

Försäljning, justerad EBITDA och justerad EBITDA-marginal (SEKm)

 

Stark Q3’17-utveckling jämfört med våra förväntningar – höjda estimat
Bolagets Q3-resultat kom in högre än våra förväntningar med framförallt den svenska verksamheten som överraskade på uppsidan (där försäljning per besiktning har ökat). För den internationella verksamheten påvisade uthyrningsverksamheten av utrustning på en god nivå av försäljning som dessutom ligger något över våra estimat. I kvartalet fick Opus ett nytt kontrakt i New Jersey i USA samt i Sindh-provinsen i Pakistan. Dessutom fortgick expansionen som planerat i Argentina, Chile och Pakistan där man i exempelvis Córdoba i Argentina implementerade prisökningar på 28% (å/å). Efter Q3’17-rapporten den 10:e november höjde vi våra estimat (den 13:e november) på grund av en mer gynnsam omkostnadsutveckling framöver, operativ hävstång från högre försäljning samt en mer positiv valutakursutveckling.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.