Gå til innholdet

Analys

Evolution Gaming – The King of Live Casino

Vi tror att Evolution Gaming kan komma att rapportera en stark intäktstillväxt och resultat fram tills 2020, med stöd av en något högre marknadsandel samt geografisk expansion

Please refer to important disclosures here.

Vi tog nyligen upp Evolution Gaming till bevakning med en positiv syn då vi tror att bolaget fortsättningsvis kan komma att utvecklas väl under de närmaste åren.

Under perioden 2017-2020E förväntar vi oss att Evolution Gaming förblir marknadsledande inom den europeiska live casino-marknaden. Konkurrensen inom live casino-marknaden har ökat de senaste åren men bolagets live casino-produkt är mycket uppskattad hos både operatörer och dess slutanvändare. Evolution Gaming sitter inte heller nöjt och väntar på att konkurrenterna skall komma ikapp utan strävar ständigt efter att förbättra en redan högt uppskattad live casino-produkt med ambitionen att öka avståndet till konkurrenter och på så sätt lyckas fånga en större del av den tillväxt som förväntas under de närmaste åren.

Den europeiska live casino-marknaden förväntas växa med cirka 16% årligen under perioden 2017-2020E enligt marknadsestimat från H2GC. Den förväntat starka marknadsutvecklingen för live casino-marknaden stödjs av dess relativa attraktivitet gentemot andra typer av online casino-produkter, exempelvis RNG spel, vilka förväntas växa väsentligt långsammare under perioden. Vi tror att Evolution Gaming kan komma att rapportera en intäktstillväxt om 23.3% CAGR och EBIT om 25% under perioden 2017-2020E med stöd av en något högre marknadsandel samt geografisk expansion. Evolution Gaming har historisk visat sig vara ett svårprognostiserat bolag men vi tror till skillnad från konsensus att EBIT-marginalerna kommer att förbli höga och öka något då högre andel av provisionsbaserad försäljning skalar på kostnaderna samt att en större nordamerikansk expansion sannolikt inte kommer att ha någon väsentlig negativ påverkan före slutet av prognosperioden. 

Tillväxttakter för den Europeiska online kasino-markanden fördelat på produktkategori

 

 

 

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.