Gå til innholdet

Analys

Novo Nordisk har mycket mer att ge

Novo har en stark position inom diabetes som ser ut att kunna bli ännu starkare i de mer snabbväxande segmenten. Nordens största bolag ser ut att bli betydligt större.

Please refer to important disclosures here.

Novo Nordisk är sedan en längre tid Nordens största noterade bolag sett till marknadsvärde. Företaget är ledande inom ett flertal diabetes segment och vi pekar framför allt på att Novo redan har lagt grundstenarna för att säkerställa tillväxten under nästa 5 års period.

För att vara ett globalt bioteknikbolag med ett marknadsvärde på USD 116 miljarder så har bolaget ett ovanligt bred portfölj med  måttlig patent risk.  Novo är ledande inom ett flertal områden inom diabetes inklusive olika typer av insulin. Företaget är dessutom ledande inom det relativt moderna segmentet med injicerbar GLP1 vilket med fördel kan ges till en del diabetes patienter innan den diabetes sjuke blir helt beroende av externt tillskott av insulin.  GLP1 möjligheterna är i vår mening av mycket stor betydelse eftersom detta är det snabbaste växande segmentet inom diabetes och Novo är marknadsledande med sin etablerade variant Victoza som godkändes 2011 och nu har man nyligen får en kraftfullt förbättrad GLP1 produkt godkänt i Ozempic.

Novo är ledande inom de flesta regioner globalt med Japan som ett undantag och Novo har en lång historik av att lyckas väldigt väl med produktlanseringar. Detsamma gäller Novos historik vad gäller att strukturera och framgångsrikt driva stora studieprogram. Man kan misstänka att kombinationen av mycket stor erfarenhet vad gäller utveckling, lansering och produktion inom ett sammanhållet område bidrar till detta.  Diabetes verkar också vara ett område som kombinerar en betydande insikt i grundproblematiken med stora kvarvarande möjligheter att kliniskt förbättra situationen för den stabilt växande globala populationen av diabetiker.

Det är främst livsstils eller åldersdiabetes (diabetes typ 2) som växer globalt och det beror till stor del av kopplingen till övervikt, fetma, kost och inte minst förändrad livsstil. Den väl etablerade urbaniseringen och växande skaran av seniora medborgare i många mer utvecklade länder med en ålder över 45 och inte minst andelen över 65 år bidrar till denna utveckling.

Vi pekar på att Novo redan har lagt de tyngsta byggstenarna till nästa tillväxt period fram till 2022 genom godkännandet av Tresiba (ett långtidsverkande bas insulin som blev godkänt i USA under slutet av 2016) och framför allt Ozempic (ett effektivare och långtidsverkande GLP1 som blev godkänt i USA i slutet av 2017). Novo har också initierat ett flertal möjligheter under kommande 2-3 år för att både befästa de kliniska fördelarna (inte minst viktminskning och minskade hjärt och kärlrisker) och dessutom nå fler patienter inom fetma, högrisk områden relaterade till diabetes och diabetespatienter som använder produkter i tablettform. Därför ser vi att Novo har goda möjligheter att etablera ett lanseringsstöd på upp till DKK 76 miljarder i försäljning till 2022 som illustreras i grafen nedan (med 2015 som bas och med DKK 11.2 miljarder i försäljning under 2017):

Novo Nordisk och vårt förväntade lanseringsstöd till 2020 (DKK’m)

Source: Pareto Securities Equity Research

Inte minst Novos stora studie för att få Ozempic tillgänglig i tablettform blir mycket spännande. Där är Novos strategi att med runt 8,000 patienter i PIONEER programmet säkerställa både att kandidaten är tillräckligt säker och att den är mer effektiv än andra moderna diabetes produkter i tablettform (inklusive Jardiance ifrån Eli Lilly och Januvia ifrån Merck där vi får studie data under våren och sommaren 2018). Vår bedömning är att Novo har mycket goda möjligheter att lyckas och den viktigaste delstudien är den för säkerhet (PIONEER 6) studien som väntas under det sista kvartalet i år.

Det finns som alltid saker som oroar och det var tydligt för Novo inte minst under perioden hösten 2016 till mitten av 2017 där Novo kraftigt undvek ifrån tumregeln att köpa kvalitetsbolag på tillfälliga dippar. Kombinationen av stor politisk dramatik i USA tillsammans med en förändrad prisbildning för inte minst äldre etablerade insulin produkter satte sina spår i Novo kursen och tillväxten. När detta också sammanföll med introduktionen av biologiska reproduktioner av konkurrerande insulin produkter så bidrog det till att Novo sänkte sina egna förväntningar under den perioden. Bolaget har också utmaningar inom det mindre området utanför diabetes som går under betäckningen Biopharmaceuticals. Här räknar vi med fallande tillväxt för ett område som nu representerar 17 procent av Novos försäljningen under 2017 och vi räknar med att Novo kan uppnå stabilitet på lägre nivåer 2019 till 2020. Novo är också uppenbart intresserade av förvärv inom detta område vilket är mycket ovanligt för Novo.  Den huvudsakliga osäkerheten gäller i vår mening således graden av netto pris pressen för Novos modern insulin portfölj i USA, hur stor del av insulin tillväxten som kommer ifrån Novos egna produkter och hur mycket Biopharmaceuticals dippar under kommande två år.

På grund av de stora möjligheterna inom GLP1 området och den nya generationen Insulin så pekar vi på uppsidan och de delar av affären som har motvind blir snabbt en mindre del av Novo, se illustrationen nedan:

Förbättrad produktmix under kommande fem år

Source: Pareto Securities Equity Research

Sammanfattningsvis har Novo en mycket stark position inom diabetes som ser ut att kunna bli ännu starkare i de mer snabbväxande segmenten och dessutom har Novo goda möjligheter att lägga till helt nya och stora patientgrupper framöver.  Vi pekar också på att utvecklingen snabbt går mot ökade inträdesbarriärer på grund av de enormt stora och tidskrävande säkerhetsstudier som nu krävs inom diabetesområdet. Detta är också ett argument som talar för Novos GLP1 satsning.

Nordens största bolag ser ut att bli betydligt större och faller studierna någorlunda väl ut kan vi räkna med att Novo justerar upp sin långsiktiga tillväxtprognos efter 2018.

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.