Gå til innholdet

Analys

Green Landscaping tar trädgårdsskötsel till en ny nivå

Följt av börsnoteringen i mars, tog vi 23 april upp bevakning av Green Landscaping. Här kan du ta del av våra kommentarer kring bolaget.

Please refer to important disclosures here.


Vi tror att Sveriges största trädgårdsskötsel- och trädgårdsanläggningsbolag Green Landscaping kommer att fortsätta på den inslagna vägen med en positiv lönsamhetstrend, förstärkt av en ny strategi för lönsam tillväxt och ett värdeskapande förvärvsfokus. Vi anser att företaget har en hög nivå av operationell stabilitet givet att man har långa kontrakt, kostnadsindexerad kontraktkompensation och en positionering i en ocyklisk marknad som är driven av strukturell tillväxt. Givet en kombination av liknande bolags multipelvärderingar och en DCF ger vi Green Landscaping en riktkurs på SEK 31 (51% uppsida) och initierar vår bevakning av bolaget med en köprekommendation.
 

Vi tror att den positiva lönsamhetstrenden kommer att fortsätta

Under 2017 lanserade bolaget en ny strategi för att fokusera på lönsam tillväxt understött av en värdeskapande förvärvsstrategi för att tillgodogöra sig kostnadssynergier (den underliggande marknaden är väldigt fragmenterad). Vi anser att den positiva lönsamhetstrenden kommer att fortsätta givet en gradvis övergång till en bättre kontraktsportfölj samt ett sunt operativt managerande av kostnadsminskningar och kontraktsförvaltande. Vi tror att bolaget kommer att nå dess medellångsiktiga EBITDA-marginalmål på 11% (inom 3-4 år) samt att vi ser ytterligare potentiell estimatuppsida från förvärvsdriven tillväxt (i våra underliggande estimat har vi ej inkluderat några framtida förvärv).


Långa kontrakt och kostnadsindexeringar bidrar till stabilitet

Green Landscaping har 250 större kontrakt vilket gör bolaget till det största trädgårdsskötsel- och trädgårdsanläggningsbolaget i Sverige (samt det mest lönsamma av de större existerande bolagen). Försäljningen är karakteriserad av stabilitet då 60% Green Landscaping:s försäljning består av upphandlade kontrakt (ofta med en längd på 3-5 år) mot offentliga motparter såsom kommuner och kommunalägda bostadsbolag. Resterande 40% av försäljningen består av kontrakt mot privata aktörer som inte tenderar att byta leverantör särdeles ofta vilket gör att dessa kontrakt ändå oftast förnyas. Kontraktkompensationen är ofta kostnadsindexerad (framförallt för de längre kontrakten) vilket vi anser ökar marginalstabiliteten. Den underliggande nordiska trädgårdsskötselmarknaden är dessutom ocyklisk och åtnjuter en strukturell tillväxt driven av befolkningstillväxt, urbanisering och ökade ambitionsnivåer för parkmiljöer (den svenska marknaden förväntas växa cirka 5% per år 2017-2020).

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.