Gå til innholdet

Analys

Kambi - Skalbarheten bevisad

Bolaget rapporterade ett fenomenalt kvartal

Please refer to important disclosures here.

 

Kambi – Skalbarheten bevisad

Q3 var ett fenomenalt kvartal med en tillväxt på 39% y/y, vilket slog konsensusförväntningarna (FactSet) med ~80%. En viktig parameter för tillväxtcaset är att USA verkar ha adderat runt EUR 1m i Q3, där amerikanska kunder (i New Jersey) endast var live under två av kvartalets tre månader. Att operator turnover (bruttoomsättningen i kundernas sportböcker) ökade 31% y/y är den viktigaste underliggande KPIn och nylanserade kunder utanför USA adderade även de bra tillväxt. Samtidigt fortsatte raden av riktigt starka sportboksmarginaler under det tredje kvartalet, vilket även det var en stark tillväxtdrivare. Samtidigt som vi har höjt våra kostnadsestimat för att spegla USA-expansionen framöver, visade Q3 ändå på Kambis inneboende skalbarhet, där EBIT verkligen förväntas ta fart under 2020E (mer synlighet i detta väntas under de närmaste 18 månaderna).

 

Q3 2018 - Imponerande omsättningstillväxt och stark sportmarginal

Av intäktstillväxten på 39% förklarades 15 procentenheter av en stark sportboksmarginal på 8.6% (att ses gentemot det förväntade långsiktiga genomsnittet på 7.25%), vilket tillsammans med en stark tillväxt om 31% av operatörsomsättningen (varav runt 6 procentenheter var tillväxt från New Jersey) resulterade i rekordhöga intäkter för ett enskilt kvartal. För första gången under ett tredje kvartal (under ett mästerskapsår) ökade kundomsättningen sekventiellt och rapporteras ha ökat även exklusive USA – vilket är betryggande för framtida tillväxt.

 

Framtida kostnadsökningar hänförliga USA bör kunna täckas relativt fort

Tyvärr gav Kambi inte någon långsiktig kostnadsguidning i Q3, men baserat på ledningens kommentarer tror vi att Kambi förväntar sig att täcka ökade amerikanska kostnader relativt snabbt (varför vi räknar med betydande EBIT-tillväxt 2020).

 

Som kund på Pareto får du i inloggat läge tillgång till hela analysen. Är du inte redan kund blir du enkelt det på bara ett par minuter med BankID.

                

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.