Gå til innholdet

Analys

Thule Group rullar vidare

Vi tar nu upp Thule Group för bevakning. Här kan du ta del av våra kommentarer kring bolaget.

Please refer to important disclosures here.

 

De flesta känner till Thule Group från bolagets takboxar, takräcken och cykelhållare där man har mer än halva den globala marknaden. Vad färre känner till är bolagets satsning på att bredda sitt erbjudande genom att främst ge sig in i marknaderna för barnvagnar (del av bolagets Active with Kids segment) och resväskor (del av Packs, Bags & Luggage). Thule Group har profilerat sig som ett premiumvarumärke inom sina traditionella kategorier och det är denna strategi man kommer följa även i sina nya fokusområden. Vi tror att bolaget har flera år av stark organisk tillväxt runt 5-7% framför sig med en bas i sina traditionella produktkategorier och nya fokusområden som bidrar på toppen.

Utöver stark tillväxt tror vi att den förändrade produktmixen kommer att bidra till en ökande bruttomarginal då barnvagnar och resväskor är högmarginalprodukter. I kombination med god kostnadskontroll tror vi att Thule Group kommer att kunna uppnå sitt EBIT-marginalmål om 20 % under 2021.

Under de senaste tre månaderna har Thule Groups aktie tappat cirka 25 %. Utöver ett överlag mer negativt börsklimat tror vi att marknaden oroar sig för en försämrad europeisk marknad för fritidsfordon (husvagnar och husbilar). Givet vår syn på den underliggande marknaden och Thule Groups exponering mot den (RV Products segmentet representerade 14 % av bolagets försäljning 2017) tycker vi att nedgången har varit överdriven. Vi tror på en svagt negativ marknad 2019 med ytterligare försämring 2020 och positiv tillväxt 2021 men förväntar oss samtidigt att Thule Groups RV Products kommer att utvecklas bättre än marknaden – något man kontinuerligt har lyckats med under många år.

                                                                 Försäljning och EBIT-marginal, 2016-2021E (SEKm)

                                                                     

 

                                                        Förväntad förändring av Thule Groups försäljning, 2017-2021E

                    

 

 

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.