Gå til innholdet

Analys

Dags för ett cykliskt rally?

Vår analytiker, Anders Roslund, berättar var i cykeln verkstadsbolagen befinner sig och vad vi kan förvänta oss under 2019.

Please refer to important disclosures here.

 

Trots att vi ser tydliga tecken på en avmattning i konjunkturen med fallande försäljning och orderingång under 2019, ser vi också att de framåtblickande industrindikatorerna i OECD Europa som under lång tid har pekat nedåt, börjar plana ut på en låg nivå vilket kan vara första tecknet på att konjunkturen bottnar ut under 2019 för att sedan vända uppåt under senare delen av 2019. Nedan presenterar vi OECD Europa ledande indikatorer (förskjutet ett kvartal framåt) på den högra axeln och SKF och Sandvik Machining Solutions organiska kvartalsvisa försäljningsutveckling sedan 1989.


Vi ser att det finns möjligheter till en ganska kort och relativt sett svag avmattning med ca fyra kvartal av fallande försäljning under 2019. Skälet till vår tro på en relativt sett kort och svag nedgång beror på att vi fortsätter att se stora investeringsbehov i flera sektorer som nya fartyg, gruvor, olja och gas och även industriinvesteringar som stödjer en uppgång i konjunkturen under 2020. Nedan presenterar vi våra organiska försäljningsprognoser för SKF och Sandvik Machining Solutions i rött under kommande fem kvartal.

Vi har i snitt dragit ned våra prognoser med ca 5-6% för 2019 och 2020, men tyngdpunkten ligger på att neddragningarna är något större för 2019 än för 2020 där vi ser en viss förbättring i efterfrågan. Tack vare att vi ser att konjunkturnedgången blir relativt sett kort och svag under 2019 tror vi att det någon gång i början av 2019 kan var rätt att köpa verkstad enligt den enkla analysen att köpa verkstad när det ser som sämst ut och sälja när det ser som bäst ut. Tyvärr är det ofta så att vi analytiker håller i våra positiva rekommendationer alltför långt in i en bra och stark konjunktur som 2018 och sedan gör dubbelt fel med att dra ner vår rekommendationer när efterfrågan viker och det ser tuffare ut. Trots att vi drar ner våra prognoser för 2019 och 2020 håller vi därför kvar en tydligt köpprofil på kollektivet av verkstadsbolagen.

                                                                

-Vi ser Sandvik, SKF, Metso och Volvo som de lägst värderade aktierna med en värdering av rörelseresultatet dvs EV/EBIT för 2019 på mellan 5 (Volvo) och runt 8-9 för de mest cykliska bolagen SKF och Sandvik.

-Vill man ha kvalitet, men till en högre värdering rekommenderar vi Alfa Laval och Atlas Copco.

-Långsiktigt är även ABB ett bra bolag som kommer att sänka sina kostnader med ca 15% till 2021 genom att överge den nuvarande byråkratiska matris-organisationen. Vi tror dock att det kortsiktigt blir en hel del avbränningar i olika kostandsbesparingsprogram för ABB som dra ner resultatet under  Q4 2018 och 2019.

-Tror man inte på vår syn om en positiv utveckling på de cykliska bolagen kan man istället satsa på det ocykliska bolaget Assa Abloy eller det tekniktunga och framtidsintriktade Veoneer.

- De bolag vi tror mindre på är Electrolux där vi ännu tror att det är för tidigt att köpa och de relativt sett fullvärderade Trelleborg, Epiroc och Wärtsilä. Även det bilberoende Autoliv tror vi är för tidigt att att köpa.

OECD industriproduktion och SKF och Sandvik Machining Solutions (från 1996) organiska försäljningsutveckling sedan 1989

Den fullständiga sektoranalysen (60 sidor) finner du på vår kundweb här (länk tilt https://betaonline.paretosec.com/research/report/129218 ) Alla aktiva kunder får full tillgång till vår analysprodukt.

Våra analytiker producerar en mängd bolags- och sektoruppdateringer varje dag. Mer info om vilka analyser du kan få från Pareto finner du här.

3 siste fra Pareto:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.