Gå til innholdet

Brulpadda – Toppen av ett isberg?

Africa Energys stora gas/kondensat/oljefynd Brulpadda från februari i år är ett av årets största fynd världen över och öppnar upp en helt ny oljeregion offshore Sydafrika. Kommande borrkampanj startar Q1´20e och är den framgångsrik motiveras rejäl uppsida.

Please refer to important disclosures here.
 

Vi anser att marknaden fortfarande underskattar implikationerna av Africa Energys stora gas/kondensat/oljefynd Brulpadda från februari i år, vilket är ett av de största fynden i världen under året som öppnande upp en helt ny oljeregion offshore Sydafrika. Vi har en köprekommendation på Africa Energy med en riktkurs på 3.10 kr/aktie. Skulle den kommande borrkampanjen som startar under Q1’20e vara framgångsrik så skulle vårt motiverade värde öka till nästan 6 kr/aktie.
 

Brulpadda (4.9% andel för Africa Energy, med Total som operatör) avriskade minst fyra uppföljningsmål med över 80% chans till fynd enligt bolaget och sammanlagt över 2,5 miljarder fat oljeekvivalenter (i liknande storlekskategori med Lundin Petroleums Johan Sverdrup-fält i Norge). Africa Energy har tillsammans med sina partners planerat en ny borrkampanj under första halvåret 2020 för dessa borrmål. I tillägg till de kommande borrningarna så är andelen olja i Brulpadda (och kommande brunnar) en viktig variabel för bolagsvärdet. Även här tror vi det finns skäl att vara optimistiska relativt den begränsade information som opertören Total har lämnat ut hittills.

Africa Energy kommer troligtvis behöva ta in 15-20m USD för att helt finansiera den kommande borrkampanjen. Africa Energy är ett oljebolag inom Lundingruppen och bolag och individer med koppling till gruppen kontrollerar sammanlagt över hälften av aktierna i Africa Energy, vilket är en stor styrka vid kapitalanskaffningar.

Bakgrunden till Africa Energy är att Lundingruppen 2015 lyckades rekrytera Tullow Oils tidigare prospekterings-team lett av sydafrikanske Jan Maier som gjort en rad stora fynd i Afrika under senaste årtiondena. Sedan det nya teamet kom på plats har fokus konsekvent varit på södra Afrika (Sydafrika och Namibia). Efter den kommande borrkampanjen kan det bli aktuellt att bolaget avyttrar delar av portföljen eller väljer att sälja hela bolaget, vilket ledningen diskuterar som ett möjligt alternativ.  

På risksidan i fallet Africa Energy bör främst nämnas att det kan komma negativa nyheter kopplat till kommande borresultat, oljepriser och den politiska utvecklingen i Sydafrika. 

Som kund kommer du självklart åt den fullständiga analysen i inloggat läge.
 

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.