Gå til innholdet

Aspire - låg värdering och fortsatt goda tillväxtutsikter

Aspire Global har likt de flesta namn i sektorn haft en svag kursutveckling under 2019 men med en låg värdering och fortsatt goda tillväxtutsikter för gruppens B2B verksamhet tror vi att tålamod kommer betala sig väl närmaste året.

Please refer to important disclosures here.
 

Aspire Globals resultat för det tredje kvartalet 2019 var svagare än väntat med ett rörelseresultat som kom in 18–19% under våra och konsensusförväntningar. Det svaga resultatet kan huvudsakligen förklaras av högre marknadsföringskostnader för gruppens egna varumärken, en effekt som kommer bestå på kort sikt då Aspire har börjat marknadsföra sig mot ett antal nya marknader i Latinamerika. Vi såg även fortsatt negativa effekter för gruppens tillväxt från Storbritannien och Nederländerna till följd av tidigare genomförda regelefterlevnadsåtgärder, dessa effekter kommer fortsättningsvis att påverka tillväxt under de närmste kvartalen, dvs Q4 2019 och Q1 2020. Om vi lyfter på huven kan vi konstatera att den underliggande B2B-tillväxten fortsatt är mycket stark och med nya partners som redan nu visar på god potential och fler partners att tillkännages och lanseras så känner vi oss trygga med att Aspire fortsatt kommer uppvisa fortsatt god tillväxt inom B2B segmentet. Förvärvet av Pariplay har konsoliderats från och med det fjärde kvartalet och kommer ge ytterligare stöd till B2B tillväxten under Q4 2019 och framåt.

Pariplay konsoliderat from Kv 4 - en sportsboks leverantör kan vara nästa förvärv?
 

I samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet avslöjade Aspire att Pariplay hade en omsättning om EUR 2.75m under kvartalet med en EBITDA om EUR 0.6m vi förväntar oss att fjärde kvartalet ska vara något bättre. Aspire verkar optimistiska om tillväxtutsikterna för Pariplay och vi håller med givet dess nyligen annonserade insteg i New Jersey där de initialt kommer leverera kasinospel till 888 men uppges även föra ett antal diskussioner med ytterligare operatörer. Det bör även finnas en betydande potential om Pariplay lyckas kontraktera nya operatörer för sina spel då de för tillfället enbart levererar till ett 60tal kunder att jämföras med de ca 200 kunder som använder sig av NetEnt och Evolution Gaming. Även gruppsynergierna bör vara betydande, då Aspires äldre spel samt Pariplay-portföljen kommer att kunna kors försäljas till samtliga varumärken som ligger på Aspires plattform redan under början av nästa år. Kassan är fortsatt mycket stark och tillåter för de ytterligare förvärv vi förväntar oss och ett antal objekt verkar vara under utvärdering där en sportsboks-leverantör ser ut att ligga högt upp på önskelistan hos Aspire - helt in linje med det övergripande målet att kontrollera hela värdekedjan.

Vi upprepar vår köprekommendation med en riktkurs om 55kr på 1 års sikt. 

Som kund kommer du självklart åt den fullständiga analysen i inloggat läge.
 

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.