Gå til innholdet

Minesto - En pionjär inom havsenergi

Minesto är ett svenskt cleantech bolag med en unik teknologi för att ta tillvara på de stora energimängder som finns i tidvattenflöden och havsströmmar runt om i världen.

Please refer to important disclosures here.

 

Please note that Pareto Securities AB is advising Minesto in a potential equity rights issue. This research report does not
contain any recommendation or advice on whether to invest in any securities. 

 

Bolagets grundprodukt är en ”drake” som bär en turbin och generator och som ”flyger” i ett vattenflöde för att generera grön el. Fördelarna med marina strömmar kontra vind är många: marina strömmar är mer förutsägbara, mer energitäta (mer massa som flyttas), och använder minimalt med land. Minestos teknologi adderar till detta genom att ha en kompakt design som sveper över en stor yta. Detta gör Minestos system mer effektivt än konkurrerande stationära system för marin energi vilket innebär att vattenflöden på under 2.5 m/s blir en ekonomiskt rimlig resurs att utvinna. På detta vis expanderar Minesto den tillgängliga resursen inom marin energi på ett betydande sätt. Minesto kan därmed erbjuda förnybar baskraft åt kustnära områden i stora delar av världen – och därmed ett passande komplement till landbaserad (och intermittent) solkraft och vindkraft. Den stora potentialen i Minestos teknologi har gjort att bolaget varit framgångsrikt i att attrahera offentliga bidrag för sin utvecklings- och projektverksamhet genom åren från olika EU-organ, Storbritannien och Sverige.

Tekniken är bevisad i kvartsskala, och väl skyddad av patent som först togs fram när konceptet föddes inom ramen för SAAB:s FoU-verksamhet 2006-2007. Minesto startade sitt första projekt i kommersiell skala utanför Wales under 2018 och sedan dess har en flera ytterligare projekt dragit igång. På Färöarna kommer installationer börja inom närmaste månaderna för att bidra till öarnas mål att nå 100% förnybar energimix. I Florida och Taiwan har Minesto även avancerade planer på att installera kraftverk som drivs av havsströmmar (t ex Golfströmmen), vilket av naturliga skäl har stor marknadspotential. Minesto guidar för att nå en installerad bas på upp till 10MW 2022 baserat på existerande projekt, med en kraftig ökningstakt därefter. Bolaget indikerar vidare en långsiktig potential för projektområdet i Wales på 80MW och för projektet vid Färöarna på 70MW. Vi antar att Minesto kan nå en installerad kapacitet på 10MW 2022e och 200MW 2025e, och som en följd av detta förväntar vi oss att Minesto kan rapportera positivt kassaflöde 2022e och vinst på EBIT-nivå 2023e. Vår DCF-modell indikerar att bolagsvärde på 2.9 miljarder kronor (22 kr/aktie efter utspädning) och diskonterade multiplar indikerar ett spann på 1.7-3.2 miljarder kronor. Minestos nuvarande market cap är omkring 1.7 miljarder kronor och aktien står i 15 kr.

Sammanfattningsvis, vi ser Minesto som ett bolag med god potential att bli en etablerad leverantör av utrustning för att producera förnybar el, varav en stor del kommer utgöra förnybar baskraft, vilket är väldigt eftertraktat för att lyfta andelen förnybar el ytterligare i många elnät.
 

Senaste analyserna

Bolagsanalyser

Marknadsuppdateringar

Aktuellt nu - Newsflash

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.