Gå til innholdet

Aspire Global - Teckna aktier inför börsnotering

 

  • Möjlighet att teckna upp till 33 350 aktier
  • ​Teckna på Depå 
  • Anmäl senast 5 juli 2017
  • Pris 30 SEK per aktie
  • Listas på Nadaq First North Premier

Bli kund
 

Om Aspire Global​

Aspire Global är ett spelbolag och en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden och erbjuder sina B2B-partner en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasinon. Bolaget har över tio års erfarenhet av hantering av kasinonätverk och utveckling av teknik. Aspire Global erbjuder en onlinespellösning som säkerställer att alla aspekter av partners kasinon, från reglering och regelefterlevnad till betalningshantering, riskhantering, CRM, support och optimering av spelarvärde, fungerar så smidigt och effektivt som möjligt så att operatörerna kan fokusera på att marknadsföra sitt varumärke och generera trafik till sitt kasino. Utöver sitt B2B-tjänsteerbjudande driver bolaget flera egna kasinovarumärken, däribland Karamba och Hopa, som baseras på samma operativa upplägg och tekniska plattform som erbjuds partnervarumärkena.


Bakgrund och motiv

Bolaget grundades 2005 under namnet NeoPoint. Bolagets grundare identifierade outnyttjade affärsmöjligheter i branschen för nätskrapslotter, och bolaget riktade initialt in sig på att tillgodose denna marknad och differentierade sig på så sätt från onlinekasinon och pokersajter. Över tid gick bolaget även in på onlinespelmarknaden, och 2014 hade Bolaget nått 15 operatörs och white-label partner och erhållit en licens i Storbritannien.

Både onlinelotterigrenen, som senare kom att kallas NeoGames, och onlinespelgrenen, senare kallad Aspire Global, hade vuxit fram i en gemensam verksamhet. För att effektivisera driften och kunna fokusera på deras respektive affärsmodell flyttades 2014 NeoGames och hela onlinelotteriverksamheten över till ett separat bolag, kallat NeoGames.

Under 2015 förvärvade sportspelsoperatören William Hill en 29 procentig andel i NeoGames medan de ursprungliga aktieägarna behöll 71 procent. Efter uppdelningen antog bolaget en ny bolagsstruktur och ändrade officiellt sitt namn till Aspire Global.

Aspire Global har sedan 2014 lyckats behålla en stark tillväxt med mycket begränsade marknadsföringsutgifter gentemot nya partners. Aspire Global, styrelsen och de säljande aktieägarna anser att bolaget nu befinner sig i ett läge där man har möjligt att dra nytta av den starka plattform och position man byggt upp under de senaste fem åren för att påskynda Aspire Globals tillväxt. Av det skälet har styrelsen i Aspire Global och de säljande aktieägarna beslutat att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda och diversifiera Aspire Globals aktieägarbas och tillhandahålla en likvid marknad för bolagets aktier genom en notering på Nasdaq First North Premier. Bland annat förväntas erbjudandet, och den efterföljande noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, stärka Aspire Globals erkännande och medvetenheten om varumärket bland spelare, partner, investerare och sektorn i allmänhet. Dessutom väntas det ge tillgång till kapital för att finansiera Aspire Globals tillväxtstrategi och noteringen kommer också stärka Aspire Globals kapacitet att använda sina aktier som betalningsmedel i framtida förvärv.


Tillväxt

Antalet partner som väljer Aspire Global som sin plattformsleverantör har sedan 2014 i genomsnitt ökat med 40 procent per år (CAGR) och mellan 2014 och 2016 har antalet återvändande spelare till kasinon som drivs på Aspire Globals plattform i genomsnitt ökat med 43 procent per år (CAGR). Per den 30 april 2017 bestod Aspire Globals nätverk av 33 partner med sammanlagt 58 onlinekasinovarumärken, samt flera egna kasinovarumärken som drivs av Aspire Global. Mellan 2014 och 2016 ökade Aspire Global sin totala omsättning från 56 233 tusen euro till 65 684 tusen euro, EBITDA från 12 729 tusen euro till 15 176 tusen euro och EBITDA-marginalen från 22,6 procent till 23,1 procent. Under 2016 uppgick Aspire Globals justerade omsättning till 60 174 tusen euro, justerade EBITDA till 11 394 tusen euro och justerade EBITDA-marginal till 19 procent.


Cornerstone Investors

Swedbank Robur Fonder AB har som Cornerstone Investor åtagit sig att, på sedvanliga villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna 3 333 334 aktier i erbjudandet motsvarande totalt 100 miljoner kronor. Baserat på full teckning i erbjudandet, motsvarar åtagandet 26 procent av det antal aktier som omfattas av erbjudandet och cirka 8 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet.

Utöver Swedbank Robur Fonder har ytterligare två svenska institutioner och en grupp entreprenörer inom internetsektorn uttryckt sin avsikt att anmäla sig för förvärv av aktier i erbjudandet motsvarande totalt cirka 27 procent av det antal aktier som omfattas av erbjudandet och cirka 8 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet.

Sammantaget omfattar Swedbank Robur Fonders åtagande och övriga indikationer cirka 53 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet och cirka 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

 

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar upp till 8 856 603 befintliga aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna och upp till 2 099 716 nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget.

För att täcka en eventuell övertilldelning av aktier i samband med erbjudandet, eller andra korta positioner, har de säljande aktieägarna, på begäran av Pareto Securities, beviljat Pareto Securities en option att köpa ytterligare 1 641 977 aktier från de säljande aktieägarna, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier som erbjuds i samband med erbjudandet.

Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 30 kronor, motsvarande ett totalt värde på bolagets stamaktier om cirka 1 323 Mkr efter erbjudandets genomförande.

Beräknad första handelsdag för Aspire Globals aktier på First North Premier är den 7 juli 2017 och beräknad likviddag är 11 juli 2017.

Då erbjudandet delvis består av befintliga aktier går det inte att teckna aktier till ISK. 

                

 


Kort Fakta

Pris per aktie      30 SEK
Erbjudandets storlek* 328,7 MSEK
Övertilldelningsoption 49,3 MSEK
Sista anmälningsdag (Retail) 5 juli 2017, kl. 17:00
Sista anmälningsdag (Inst.) 6 juli 2017
Courtage 0 SEK
Minsta teckning 350 aktier
Besked om tilldelning Omkring 7 juli 2017
Första handelsdag  Omkring 7 juli 2017
Likviddag Omkring 11 juli 2017
Lista Nasdaq First North Premier
Kortnamn ASPIRE
ISIN MT0001530105
Godkänd kontoform Depå

*Exklusive övertilldelningsoption.

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Se prospekt

 

Så tecknar du:

Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna mer än 33 350 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare. 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev