Gå til innholdet

 


Teckna aktier i Biovicas företrädesemission

 • ​Teckna på Depå, ISK eller Kapitalförsäkring

 • Pris per aktie 8,65 SEK

 

 

 

Bli kund
 

Nu har du möjlighet att teckna aktier i Biovicas fullt garanterade företrädesemission om cirka 148 miljoner SEK.

 

 

Om Biovica

Biovica är ett bioteknikbolag som utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörstester som förbättrar uppföljningen och utvärderingen av moderna cancerbehandlingar. Bolagets första tillgång, DiviTum®TKa, har framgångsrikt visat sin förmåga att utvärdera terapieffektivitet i flera kliniska prövningar och fick FDA 510(k) godkännande i juli 2022 för behandlingsövervakning av metastaserande bröstcancerpatienter. I ljuset av FDA-godkännandet fokuserar företaget på att slutföra sin kommersialiseringsberedskap i USA, inklusive CLIA Lab-certifieringen och uppbyggnaden av en intern säljkår. Bolaget förbereder sig dessutom för kommersialisering i Europa samt uppskalning av produktionsprocesser för att möta förväntade volymer.

Biovicas styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 148 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilken godkändes av den extra bolagsstämman som hölls den 7 november 2022. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 8,65 kronor per aktie och aktieägare i Biovica har företrädesrätt att teckna 6 nya aktier per 10 befintliga aktier, motsvarande en teckningsrelation om 6:10.

Den förväntade emissionslikviden från Företrädesemissionen avses att nyttjas till följande nyckelaktiviteter:

 1. Fokuserad lansering i USA (cirka 80 procent), för att etablera:
  1. En säljkår på 4–5 representanter
  2. Market Access, Managed Market och Revenue Cycle funktioner
  3. Laboratoriepersonal för CLIA labb
  4. Marknadsföringsmaterial och aktiviteter som krävs för lansering och försäljning
 2. Kommersialisering i Europa och utveckling av forskningssamarbeten (cirka 10 procent), för att etablera:
  1. Distributörssamarbeten på inledande europeiska marknader
 3. Uppskalning av produktionsprocesser för att möta förväntade volymer och etablera kundsupportprocesser och funktioner (cirka 10 procent).

Om Emissionen

 • Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera den initiala lanseringen av DiviTum®TKa i USA och Europa efter godkännandet av FDA 510(k) i juli 2022 för behandlingsövervakning av metastaserande bröstcancerpatienter.
 • Aktieägare i Biovica har företrädesrätt att teckna sex (6) nya B-aktier per tio (10) befintliga A- eller B-aktier på avstämningsdagen, motsvarande en teckningsrelation om 6:10.
 • Teckningskursen har fastställts till 8,65 SEK per B-aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 35,1 procent till den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter (TERP), baserat på Biovica aktiens stängningspris på Nasdaq First North Premier Growth Market den 17 oktober 2022.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 17 153 022 B-aktier.
 • Befintliga aktieägare, samt medlemmar i Bolagets ledning och styrelse, har åtagit sig att teckna B-aktier om cirka 13,1 procent av Företrädesemissionen motsvarande cirka 19,5 MSEK.
 • En ny investerare har åtagit sig att teckna B-aktier motsvarande 1,3 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar 2 MSEK, genom att överta teckningsrätter utan ersättning från en befintlig aktieägare.
 • Ett antal investerare har åtagit att garantera cirka 85,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 126,9 MSEK. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad.

                


Kortfakta

Teckningskurs per aktie      8,65 SEK
Erbjudandets storlek* Cirka 148 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio 10 befintlig aktier i bolaget berättigar till 6 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Avstämningsdag 15 nov 2022
Teckningsperiod 21 nov - 5 dec 2022
Handel i teckningsrätter 21 nov - 30  nov 2022
Lista First North Growth Market
Kortnamn BIOVIC B
ISIN Aktie SE0008613731
ISIN teckningsrätter SE0019071689
ISIN BTA SE0019071697

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt
 


Så tecknar du

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

 • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
   
 • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

 

Application Form (SWE)

 

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare direkt eller kontakta oss på trading.se@paretosec.com 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

  

Registrera dig till vårt nyhetsbrev