Gå til innholdet

 


Teckna aktier i Egetis Therapeutics företrädesemission

 • ​Teckna på Depå eller ISK

 • Pris per aktie 3,65 SEK

 

 

 

Bli kund
 

Nu har du möjlighet att teckna aktier i Egetis Therapeutics företrädesemission.

 

 

Om Egetis Therapeutics

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Emcitate® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att behandla patienter med MCT8-brist. Emcitate® har beviljats särläkemedelsstatus i USA och Europa och en ”proof of principle”-studie (fas IIb) har framgångsrikt slutförts. Första patienten doserades i december 2020i den registreringsgrundande fas IIb/III-studie med Emcitate® inför ansökan om marknadsgodkännande i både USA och EU. Emcitate beviljades ”US Rare Paediatric Disease Designation” i november 2020 som kvalificerar för en ”Priority Review Voucher”.

Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En ”proof of principle”-studie (fas Ib/IIa) har framgångsrikt slutförts. Aladote® har beviljats särläkemedelsstatus i USA. Aladote kvalificerar även för särläkemedelsstatus i EU efter Brexit och en ansökan förbereds. Egetis planerar att genomföra en registreringsgrundande fas II/III-studie med Aladote® inför ansökan om marknadsgodkännande i både USA och EU.

Bakgrund & motiv

Bolagets ledande läkemedelskandidat Emcitate® är under utveckling för behandling av patienter med MCT8-brist, en mycket försvagande och sällsynt sjukdom utan tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie (Triac Trial I) samt en kohortstudie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat på serum T3-halter och kliniskt relevanta sekundära effektmått.

Som ett resultat av gynnsamma diskussioner med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avser Egetis att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande för Emcitate® till EMA under första halvåret 2023 baserat på befintliga kliniska data. I USA kommer Egetis efter dialog med FDA att genomföra en mindre bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie på 16 patienter för att verifiera resultaten på T3-nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Egetis avser att lämna in en NDA i USA för Emcitate® i mitten av 2023 under de Fast Track och Rare Pediatric Disease Designationer som beviljats av FDA. Triac Trial II är en pågående studie på mycket unga patienter med MCT8-brist (<30 månader gamla) som undersöker neurokognitiva effekter av tidig intervention med Emcitate®. Resultat förväntas under första kvartalet 2024 och planeras att skickas in till regulatoriska myndigheter efter att marknadsgodkännande erhållits. Emcitate® har särläkemedelsstatus i USA för MCT8-brist och sköldkörtelhormonresistens typ beta (RTH-b), och i Europa för MCT8-brist. I USA har Emcitate® även beviljats Rare Pediatric Disease-status (RPD) vilket ger Egetis möjligheten att erhålla en Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV) i USA, efter godkännande.

Som en följd av framstegen och den senaste utvecklingen kommer nettolikviden från Nyemissionen primärt användas för att finansiera (i) förberedelser inför ansökningsförfarandet om marknadsgodkännande i EU och USA, initiera etableringen av en kommersiell infrastruktur i Europa och USA för Emcitate® och lanseringsförberedande aktiviteter (cirka 75 procent); samt (ii) allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet (cirka 25 procent).

Om Emissionen

 • Aktieägare i Egetis har företrädesrätt att teckna 3 nya aktier per 10 befintliga aktier, motsvarande en teckningsrelation om 0.3.
 • Teckningskursen har satts till 3,65 SEK per aktie vilket, givet att Nyemissionen tecknas till fullo, motsvarar en emissionslikvid om cirka 180 MSEK före emissionskostnader.
 • Nyemissionen omfattar högst 49 520 568 aktier.
 • Befintliga aktieägare, inklusive Cetoros AB, Cidro Förvaltning AB, Avla Holding AB, Fjärde AP-fonden, RegulaPharm AB, Flerie Invest AB och Unionen, samt medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 39,3 procent av Nyemissionen.
 • Som en del av Nyemissionen stärker Bolaget aktieägarbasen ytterligare med specialistinvesterare. Nya investerare, inklusive Linc AB, samt befintliga aktieägaren Flerie Invest AB och medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit att teckna aktier motsvarande cirka 27,8 procent av Nyemissionen genom att överta teckningsrätter från utvalda befintliga aktieägare utan kostnad.
 • Åtaganden att teckna aktier motsvarar därmed totalt cirka 67,2 procent av Nyemissionen, eller cirka 121,4 MSEK.
 • Ett konsortium av befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och medlemmar ur Bolagets ledning, samt den nya investeraren Linc AB, har åtagit att garantera cirka 32,8 procent av Nyemissionen, motsvarande cirka 59,4 MSEK. Nyemissionen är följaktligen fullt säkerställd.

                


Kortfakta

Teckningskurs per aktie      3,65 SEK
Erbjudandets storlek* Cirka 180 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier, det vill säga en teckningsrelation om 3:10
Avstämningsdag  
Teckningsperiod 3 maj – 17 maj 2022
Handel i teckningsrätter 3 maj – 12 maj 2022
Handel i BTA 3 maj - omkring 24 maj 2022
Lista First North Growth Market
Kortnamn EGTX
ISIN Aktie SE0003815604
ISIN teckningsrätter SE0017770019
ISIN BTA SE0017770027

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt
 


Så tecknar du

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

 • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
   
 • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

 

Application Form (SWE)

 

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare direkt eller kontakta oss på trading.se@paretosec.com 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

  

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.