Gå til innholdet

 


Teckna units i OptiCepts företrädesemission

 • ​Teckna på Depå, ISK eller Kapitalförsäkring

 • Pris per unit 77 SEK (11 sek/aktie)

 

 

 

Bli kund
 

Nu har du möjlighet att teckna units i OptiCepts företrädesemission om 110 miljoner SEK.

 

 

Om Opticept

OptiCept förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på miljön. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar OptiCept upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget har sitt säte i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Om Emissionen

 • Teckningskursen är 77,00 SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningskursen om 11,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 41,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för OptiCepts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2022.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 november 2022. Fjorton (14) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.
 • Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen.
 • Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

 

Bakgrund och motiv:

OptiCept har under året nått en rad olika milstolpar, bland annat genom partnerskap och kommersiella avtal på en global nivå, framförallt i Sydamerika och Spanien men även i till exempel Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. Bolaget planerar nu för fortsatt global expansion och för att skala upp verksamheten genom ökad produktionskapacitet samt att lansera teknologin till nya kunder inom de strategiskt prioriterade områdena. Avsikten med Företrädesemissionen är att finansiera dessa investeringar i maskiner, teknikutveckling, organisationsutveckling, löpande drift och installation och service hos kunder.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om cirka 93 MSEK enligt nedan prioriteringsordning:

 • 10 MSEK ska användas för delåterbetalning av Kreditramen
 • Cirka 42 MSEK ska användas för inköp av delar och tillverkning av maskiner
 • Cirka 17 MSEK ska användas för teknikutveckling
 • Cirka 12 MSEK ska användas för organisationsutveckling och löpande drift
 • Cirka 12 MSEK ska användas för installation och underhåll hos kunder

Även om ovan nämnda prioriteringsordning är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

Det är styrelsens bedömning att de cirka 99 MSEK av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste tolvmånadersperioden. Om Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar, inte kan genomföras framgångsrikt eller tecknas i tillräckligt hög utsträckning kommer Bolaget behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter för att fullföra sin affärsplan, alternativt behöva omprioritera eller skjuta upp fullgörandet av vissa investeringar och dra ner på expansionsplanerna.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 till den maximala teckningskursen om 19,25 SEK, förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till 27,4 MSEK vilket Bolaget avser att använda i den prioritetsordningen och till de ändamålen såsom anges ovan för nettolikviden i Företrädemissionen, utöver återbetalning av Kreditramen.

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 till den maximala teckningskursen om 22,00 SEK, förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till 31,3 MSEK vilket Bolaget avser att använda i den prioritetsordningen och till de ändamålen såsom anges ovan för nettolikviden i Företrädemissionen, utöver återbetalning av Kreditramen.

                


Kortfakta

Teckningskurs per Unit 77 SEK (11sek/aktie) 
Erbjudandets storlek* 110 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio 1 befintlig aktie i bolaget berättigar till 1 uniträtt. 14 unitsrätter berättigar till teckning av 1 unit. En Unit består av 7 nyemitterade aktier, 1 TO5 samt 1 TO6. 
Avstämningsdag 28 nov 2022
Teckningsperiod 1 dec - 15 dec 2022
Handel i uniträtter 1 dec - 12 dec 2022
Handel i BTU 1 dec - 27 dec 2022
Lista First North Growth Market
Kortnamn OPTI B
ISIN Aktie SE0005881786
ISIN uniträtter SE0019071721
ISIN BTU SE0019071739

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt
 


Så tecknar du

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

 • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
   
 • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

 

Application Form (SWE)

 

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare direkt eller kontakta oss på trading.se@paretosec.com 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

  

Registrera dig till vårt nyhetsbrev