Gå til innholdet

Teckna aktier i Re:NewCell inför börsnotering

 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris 76 SEK per aktie

  • Listas på Nasdaq First North Premier Growth

 

 

 

 

 

Bli kund
 

Re:newcell AB (publ) – Notering på Nasdaq First North Premier Growth Market med en nyemission om högst cirka 800 miljoner kronor samt eventuell övertilldelningsoption upp till 120 miljoner kronor

 

Om Renewcell

Renewcell tillhandahåller en alternativ råvara för textilproduktion som ersätter resursintensiva material som bomull eller oljebaserade material som polyester. Bolaget är, såvitt det är känt, först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en s.k. dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen textil och har på så sätt lyckats stänga kretsloppet för cellulosabaserade textilier (bomull eller viskos) i en annars linjär värdekedja.

Kommersialiseringen av Renewcells massaprodukt Circulose® pågår och globala klädvarumärken som H&M och Levi’s har redan lanserat klädesplagg producerade i textilier från Circulose® och BESTSELLER lanserar en kollektion under våren 2021. Intresset från andra globala klädvarumärken är stort med ett stort antal intresseförfrågningar. Bolaget har även etablerat partnerskap tvärsigenom värdekedjan med fiberproducenter, massakommissionärer, textilsorterare och ett flertal klädvarumärken för att säkra både leverans av råvara till och försäljning av Circulose®-massa.

Nästa steg i Renewcells utveckling är byggnationen av en ny fabrik med en årlig produktionskapacitet om 60 000 ton lufttorr (Eng. air dried metric ton, ”ADMT”) massa. Fabriken kommer att vara belägen i lokaler i SCA:s pappersbruk i Ortviken utanför Sundsvall. Installationen av maskiner är planerad att påbörjas under det tredje kvartalet 2021 och kommer att vara färdiginstallerade under det första kvartalet 2022. Produktionsvolymen kommer att gradvis öka med start under det första halvåret 2022 med avsikten att nå full produktionsvolym mot slutet av 2024.

Syftet med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market är att finansiera Bolagets byggnation av den nya fabriken och Bolagets fortsatta tillväxt fram tills att Bolaget når positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt att ytterligare öka kännedomen av Renewcell internationellt bland kunder såväl som nuvarande och möjliga partners.


Operationella mål

Renewcell har som mål att ha en installerad årlig produktionskapacitet av dissolvingmassa om 60 000 ton år 2022, 250 000 ton år 2026 samt 360 000 ton år 2030. Vidare har Bolaget som mål att totalt 20 klädvarumärken år 2026 och totalt 30 klädvarumärken år 2030 ska ha lanserat produkter med textilfibrer tillverkade av Circulose®-massa.


Finansiella mål

Bolagets mål är att ha en årlig EBITDA-marginal om 30 procent och en soliditet om 50 procent för räkenskapsåret 2026. Bolagets mål är vidare att ha en årlig EBITDA-marginal över 30 procent samt en soliditet över 50 procent för räkenskapsåret 2030


Erbjudandet i korthet

För att främja Renewcells tillväxt och fortsatta utveckling har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission i Renewcell. Erbjudandet förväntas omfatta nya aktier till ett värde om högst cirka 800 MSEK som emitteras av Bolaget. Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Aktieägaren Girindus Investments AB åtagit sig att sälja befintliga aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen uppgår därigenom till cirka 120 MSEK. Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.

Inför Erbjudandet har ett antal institutionella investerare samt personer i Bolagets ledning och styrelse åtagit sig att på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet till ett värde av högst 444 MSEK enligt nedan:

  • Fonder förvaltade av Capital World Investors: 130 MSEK
  • AMF Fonder AB: 75 MSEK
  • Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning: 75 MSEK
  • Swedbank Robur: 75 MSEK
  • H&M Fashion AB: 81 MSEK (motsvarande sin pro rata av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen)
  • Familjen Norlin genom Girincubator AB: 5 MSEK
  • Personer i Bolagets ledning och styrelse sammanlagt: 3 MSEK


Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängliga i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och som offentliggjordes den 13 november 2020.

Nordea är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Pareto Securities är Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners. Avanza är Retail Manager.

                


Kortfakta

Pris per aktie      76 SEK
Erbjudandets storlek* 800 MSEK
Övertilldelningsoption 120 MSEK
Teckningsperiod Retail 16-24 november 2020
Teckningsperiod Inst. 16-25 november 2020
Courtage 0 SEK
Minsta teckning Retail 80 aktier
Minsta teckning Inst. 13 400 aktier
Besked om tilldelning 26 november 2020
Första handelsdag 26 november 2020
Likviddag 30 november 2020
Lista Nasdaq First North Premier Growth
Kortnamn RENEW 
ISIN SE0014960431 

*Exklusive övertilldelningsoption.
Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 


Så tecknar du

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare. 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

  

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.