Gå til innholdet

Förvärva aktier i SignUp inför börsnotering

 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris per aktie 80 SEK

  • Listas på Nasdaq First North Growth Market

 

 

 

 

 

Bli kund
 

Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i SignUp Software AB inför bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market.

 

Om SignUp Software AB

SignUp är ett snabbt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med ett flertal stora företag som kunder samt flertalet partnerskap genom bland annat TietoEvry, CGI och Columbus. SignUp grundades 1999 och är ett globalt företag med 86 heltidsanställda, huvudkontor i Sundbyberg med ytterligare kontor i Danmark, Australien, Nederländerna samt USA. Under januari – september 2021 uppgick Bolagets nettoomsättning till cirka 134 miljoner MSEK, vilket motsvarar en organisk nettoomsättningstillväxt om 23,6 procent med en EBITA-marginal om cirka 19,7 procent samt årliga återkommande intäkter (eng. Annual Recurring Revenue, ”ARR”) per 30 september 2021 om 174 MSEK.

Finansiella mål

SignUp har antagit följande finansiella mål på medellång sikt*.

  • ARR ska på medellång sikt växa med minst 25 procent organiskt per år.
  • Uppnå en EBITA-marginal på medellång sikt om cirka 20 procent, dock kommer marginalen på kort sikt påverkas negativt av tillväxtinvesteringar (organiskt och/eller förvärv) som Bolaget bedömer skapar långsiktigt värde för aktieägarna.
  • Bolagets utdelningspolicy är att på medellång sikt dela ut minst 25 procent av vinsten per aktie.

*Termen ”medellång sikt” som används av Bolaget syftar till en period om 3-5 år.

 

Om erbjudandet

Erbjudandet förväntas att tillföra SignUp cirka 175 MSEK, före sedvanliga emissionskostnader, om Övertilldelningsoptionen ej utnyttjas. I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo förväntas SignUp tillföras ytterligare cirka 26,3 MSEK, före sedvanliga emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 12,5 MSEK och i det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo beräknas ytterligare emissionskostnader tillkomma motsvarande cirka 1,6 MSEK, vilket förväntas tillföra SignUp en nettolikvid om cirka 162,5 MSEK om Övertilldelningsoptionen ej utnyttjas och ytterligare cirka 24,7 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. I det fall Erbjudandet tecknas till fullo, och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Bolaget totalt att tillföras cirka 201,3 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen. De totala kostnaderna relaterade till Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen förväntas uppgå till cirka 14,1 MSEK, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras en nettolikvid om cirka 187,2 MSEK om Erbjudandet blir fulltecknat och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Eftersom Bolaget redan är kassaflödespositiva, avser Bolaget att använda hela den förväntade nettolikviden både från Erbjudandet och eventuell Övertilldelningsoption till att genomföra potentiella selektiva tilläggsförvärv för att ytterligare accelerera tillväxten.

Inför Erbjudandet har tre investerare åtagit sig att, under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 105 MSEK. De tre investerarnas respektive åtaganden fördelas enligt följande:

  • Creades AB (publ) via kapitalförsäkring: 40 MSEK
  • Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Asset Management): 40 MSEK
  • Nordea Asset Management: 25 MSEK

                


Kortfakta

Pris per aktie      80 SEK
Erbjudandets storlek* 175 MSEK
Övertilldelningsoption 26,3 MSEK
Teckningsperiod Retail 16-22 november 17:00 CET 2021
Teckningsperiod Inst. 16-23 novembeer 13:00 CET 2021
Courtage 0 SEK
Minsta teckning Retail 100 aktier
Minsta teckning Inst. 12 700 aktier
Besked om tilldelning 24 november 2021
Första handelsdag 24 november 2021
Likviddag 26 november 2021
Lista Nasdaq First North Growth Market
Kortnamn SIGNUP
ISIN SE0017085020

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 


Så tecknar du

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare direkt eller kontakta oss på trading.se@paretosec.com 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

  

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.