Gå til innholdet

Kapitalförsäkring
hos Pareto Securities

Med en kapitalförsäkring behöver du som privatperson eller företag inte skatta på avkastningen utan betalar istället en schablonskatt. 

  • För företag och privatpersoner
  • Global aktiehandel med nettoväxling
  • Schablonbeskattning istället för vinstskatt
  • Slipp deklarera dina affärer
  • Välj förmånstagare

 

Bli kund

 

Fördelar med kapitalförsäkring

Att spara i en kapitalförsäkring passar dig som vill spara i en depå och samtidigt få de fördelar en försäkring ger. I en kapitalförsäkring har du möjlighet att styra pengarna till valfri förmånstagare, betala kvartalsvis schablonskatt itsället för vinstskatt och slippa deklarera dina affärer. Kapitalförsäkring passar också företagaren som vill investera överlikviditet. Du väljer själv hur mycket kapital du vill spara, hur kapitalet ska placeras och därmed vilken risknivå du vill ta. 

Pareto förmedlar försäkring genom Futur Pension försäkringsbolag AB (publ.). Pareto är depåinstitut vilket innebär att du kommer administrera dina placeringar genom Pareto med Futur Pension som försäkringsbolag. 

Öppna en kapitalförsäkring hos Pareto Securities
För att öppna en kapitalförsäkring behöver du först bli kund samt öppna en depå hos oss. Väl i inloggat läge kan du sedan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring.

BLI KUND

Investeringsmöjligheter på en kapitalförsäkring hos Pareto

Med en kapitalförsäkring hos Pareto får du breda investeringsmöjligheter. Du kan handla aktier och aktierelaterade instrument handlade på reglerade marknadsplatser både i Sverige och i utlandet. För utlandshandeln har du som kund nettoväxling vilket medför markant lägre handelskostnader. Du kan även handla räntebärande instrument upptagna på reglerad marknadsplats samt fonder omsatta regelbundet och kurssatta regelbundet och kurssatta minst kvartalsvis. Du kan investera i ETF:er med en kapitalförsäkring hos Pareto. För mer fullständiga investeringsmöjligheter hänvisas till placeringsriktlinjer för depåförsäkring.
Nettoväxling medför att man vid omallokering enbart betalar valutapåslag på nettotbeloppet
** Via kapitalförsäkring kan man även delta i börsnoteringar där befintliga aktier säljs ut, vilket inte är tillåtet via ISK 

För över pengar eller flytta din kapitalförsäkring till Pareto

Ofta går det endast att överföra likvida medel till och från en kapitalförsäkring. Om du redan har öppnat en kapitalförsäkring hos oss och vill överföra pengar, gör du det här. Hos Pareto har du dock möjligheten att överföra en kapitalförsäkring i sin helhet från en annan aktör. Detta förutsätter att aktören är förmedlare av en kapitalförsäkring med Futur Pension som försäkringsbolag. Läs mer om hur du flyttar din kapitalförsäkring till Pareto här

Låter Kapitalförsäkring som något för dig?

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.

Avgifter

Kapitalavgift Fast avgift Courtage Uttag
0,30% 360kr/år Prislista 0kr

Se svar på vanliga frågor om kapitalförsäkring på FAQ.

För ytterligare funderingar kontakta Licenserad förmedlare:
Pavas Mehra, Equity Sales & Electronic Trading
kapitalforsakring@paretosec.com

Ansvarsförsäkring
Pareto har tecknat en ansvarsförsäkring (professional indemnity insurance) via Volante Underwriting Sweden AB på uppdrag av Lloyds Insurance Company S.A. (80%) och Hamilton Insurance DAC (20%). Försäkringen uppfyller samtliga krav i 4 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2018:10) om försäkringsdistribution.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev