Gå til innholdet

Pareto Securities
Månadsportfölj

Vår svenska modellportfölj har sedan starten i februari 2017 presterat bättre än Stockholmsbörsen (OMXSGI).

Varje månad kan du se vilka aktier vårt analysteam lyfter fram. Se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att vara först att få uppdateringarna.

Bli kund och köp aktierna i portföljen

Om vår månadsportfölj

Månadsportföljen består av 10 utvalda svenska aktier som vårt svenska analysteam tycker är intressanta på kort sikt. Sedan starten i februari 2017 har portföljen presterat bättre än jämförelseindexet OMXSGI. 

Portföljen uppdateras på månatlig basis med en fullständigt rapport där eventuella förändringar av innehaven kommenteras av våra analytiker. För att få full tillgång behöver du vara aktiv kund hos Pareto. Läs mer om vårt breda analysutbud och bli kund

Månadsportföljen just nu

Paretos Securities månadsportfölj föll med 7,5 procent i augusti jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI) som föll med 3,8 procent. Portföljbolagen som presterade bäst var QleanAir (+33,3%), Gaming Innovation Group (+6,5%) och Securitas (-0,33%).

Sedan start (feb 2017) är portföljen upp 232%, OMXSGI är upp 78% under samma period.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. Please refer to important disclosures here.

Läs även om vår norska månadsportfölj.

Kunder hos Pareto kan läsa våra analytikers kommentarer till samtliga bolag i Månadsportföljen. Logga in och läs rapporten

Vill du få portföljuppdateringar varje månad innan börsöppning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar till den svenska modellportföljen

Paretos Månadsportfölj | September 2023

Paretos Securities månadsportfölj föll med 7,5 procent i augusti jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI) som föll med 3,8 procent. Portföljbolagen som presterade bäst var QleanAir (+33,3%), Gaming Innovation Group (+6,5%) och Securitas (-0,33%).

Please refer to important disclosures here.

IN: FabegeEastnineAwardit

UT: EmbracerHexatronicXbrane

Tre nya bolag i månadsportföljen

Awardits siffror för andra kvartalet var svaga med en EBITA som halverades y/y och en organisk tillväxten som föll kraftigt i maj och juni efter en stark start på kvartalet. Men med aktien nästan halverad på mindre än en månad, argumenterar vi för att den nuvarande värderingen återspeglar en långsam återhämtning, om en alls.

Eastnine, en svensk kommersiell fastighetsaktör verksam i Baltikum och Polen. Bolaget blev nyligen en renodlad fastighetsaktör genom att avyttra sitt innehav i den ryska modeåterförsäljaren Melon Fashion Group (MFG) för 144 miljoner euro. Med fastigheter som ger överlägsen avkastning jämfört med svenska jämlikar, finns endast A-lägen i portföljen och den färdigställda avyttring förväntar vi oss att investerarna återgår till de operativa utsikterna för Eastnine, vilket vi förväntar oss kommer att vara positivt för värdering.

Fabege är ett av Sveriges ledande börsnoterade fastighetsbolag med fokus på att äga och utveckla kontorsfastigheter i Stockholm. Bolaget har sänkt sina vakanser två kvartal i rad vilket visar på efterfrågan på sina lokaler samt en välskött fastighetsportfölj. Fabege tecknade nyligen ett LOI avseende uthyrning av all yta (66 000 kvm) i sin fastighet Nöten 4 belägen i Solna Strand med det svenska flyg- och försvarsföretaget Saab. Vi ser Fabeges begränsade detaljhandelsexponering som positivt och hävdar att Fabege erbjuder attraktiva tillgångar till stor rabatt. 

 

Kunder hos Pareto kan läsa analytikernas kommentarer till samtliga bolag i Månadsportföljen. Logga in och läs rapporten.


För mer detaljer om den nuvarande månadsportföljen, läs mer här.

Detta ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. Please refer to important disclosures here.

Mer om Pareto Securities

Utöver månadsportföljen har vi även en bred analystäckning inom en rad olika sektorer. Läs mer om vår aktieanalys.

Vi erbjuder en ledande handelslösning online för aktier och du kan givetvis handla i samtliga bolag som ingår i vår månadsportfölj.

Som kund på Pareto får du dessutom tillgång till värdepapperskreditintradagskredit och blankning.

Ta kontakt med vårt online-team om du har några frågor, så hjälper vi dig att finna en handelslösning som passar dig. Du når oss på 08-402 52 10, eller genom att skicka e-post.

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev