Gå til innholdet

Insättningar och uttag

Anmäl ditt bankkonto till Autogiro för insättningar och uttag

Befintliga kunder kan registrera sitt bankkonto för överföringar genom Autogiro. Vänligen använd denna blankett för att anmäla ditt bankkonto. Observera att bankkontot behöver tillhöra dig som kund och vara sådan kontotyp som går att registrera autogiro för.

Blankett för registrering av bankkonto (Autogiro)

Manuell insättning till depå – svenska kronor

Bankgiro: 160-1962
Bank: DNB Bank ASA, Stockholm
Kontohavare:  Pareto Securities AB


Referens

Privatperson: Privatpersoner anger sitt personnummer 10 siffror följt av depånummer eller ISK nummer som referens vid insättning till BG
Exempel:    ÅÅMMDDXXXX-111111

Bolag: Bolag anger sitt organisationsnummer följt av depånummer som referens vid insättning till BG
Exempel:    5562068956-111111

Vänligen notera att vi endast tar emot likvida medel till en kunds depå/ISK ifall avsändaren är densamma som kontoinnehavaren. Ifall avsändare och mottagare är olika personer eller företag kan vi komma att neka insättningen och returnera den till avsändaren.

Insättning till depå – utländsk valuta

Ska du överföra annan valuta än SEK behöver du kontakta Kundservice för att erhålla information. När ett överföringsuppdrag är genomfört kommer vi att behöva erhålla ett kvitto på genomfört uppdrag.


Uttag från depå

Uttag från depå sker genom att begära uttaget på webben i inloggat läge. Du hittar funktionen under menyraden Mitt konto/Överföringar.

Notera att du behöver ha access till handel för att komma åt menyn under Överföringar. Vänligen kontakta kundservice ifall du behöver göra en ändring på behörigheter eller önskar vägledning.

Bankkontot behöver vara anmält i förväg genom anteckning i depåkontoavtal eller ifylld bankkontoblankett. Endast betalningsuppdrag till bankkonton i kundens eget namn är möjliga.

Insättning till Kapitalförsäkring 

För att genomföra en direkt premieinbetalning använder du Bankgiro 5913-5947, Notera att kontot är ett SEK-konto och kan inte användas för andra valutor. Ange försäkringsnummer XXXXXXXX som referens vid insättning.

Det går även att genomföra en internöverföring av likvida medel till kapitalförsäkring från depå eller ISK, under Överföringar i inloggat läge.

För att ta del av våra blanketter för t ex värdepappersflytt och föranmält bankkonto, klicka här.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev