Gå til innholdet

Biogaia / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Intervju med Isabelle Ducellier, vd på Biogaia

BioGaia är ett svenskt probiotikaföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Bolaget är verksamt i hela värdekedjan, delvis i egen regi och dels genom globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartner. Distributionspartnerna är nutritions- och läkemedelsbolag som säljer BioGaias produkter i drygt 100 länder.

Senaste höjdpunkter
Under första halvåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 405,1 MSEK (427,5), en minskning med 5% (exklusive valutaeffekter, +5%). I april meddelade BioGaia att företaget har tecknat ett avtal med Minapharm Pharmaceuticals om ensamrätt att sälja BioGaia Protectis -droppar i Egypten. I april meddelade BioGaia också att en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på barn visade att ett tillskott av två L. reuteri-stammar signifikant minskade feber och smärta hos barn med infektioner i övre luftvägarna. I maj meddelade företaget att BioGaias produkter kommer att säljas under varumärket BioGaia i Finland.

Outlook
Företaget kommer att fortsätta att implementera sin omnikanalstrategi, med stort fokus på vetenskap och marknadsföring. I syfte att öka deras marknadsandel och medvetenhet om varumärket har BioGaia etablerat en ny avdelning, BioGaia Digital.

 

 

Please refer to important disclosures here.

 

Missa inte våra podcasts

 

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

Tre senaste från Pareto:

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.