Gå til innholdet

Boule / Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference

Intervju med Jesper Söderqvist, vd på Boule

Boule är ett av få företag på den globala diagnostikmarknaden som utvecklar, tillverkar och marknadsför robusta instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik under egen ledning. Företaget erbjuder automatiserade blodkroppsräkningssystem för den globala marknaden för människor och veterinärer. Försäljningen sker främst via globala distributörer i mer än 100 länder. Företaget grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Spånga, Sverige.

Senaste höjdpunkter
Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 22% (34% FX -justerat) y/y till 111 mkr (91 mkr), vilket slog vår prognos med 6%. Instrumentförsäljningen var också bättre än väntat och kom in på 974 enheter jämfört med PAS -prognosen på 900 enheter. På grund av produktmixen och den geografiska uppdelningen var bruttomarginalen lägre än väntat (41,6% jämfört med PAS -prognosen på 44,7%).

Outlook
Den nuvarande orderstocken är enligt bolaget är större än vanligt. Däremot , en stor andel verkar vara relaterad till Indien, vilket är lägre marginal, och störningarna i leveranskedjan kommer att förbli över H2, vilket får oss att minska våra bruttomarginalantaganden för H2. Vi förutspår att bruttomarginalen kommer att öka något under tredje kvartalet till 42,3%. Vi hävdar att de högre kostnaderna än väntat är en positiv indikation på att marknaderna normaliseras, vilket också bör innebära högre försäljning av förbrukningsvaror under de kommande kvartalen.

 

Please refer to important disclosures here.

 

Missa inte våra podcasts

 

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

Tre senaste från Pareto:

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.