Gå til innholdet

Get to Know the Company: Linkfire's path to profitability

In this episode, Matilda Karlsson talks with CEO of Linkfire, Lars Etterup. Etterup founded the company in 2014 to simplify marketing for the growing music industry with the use of smart links.


Among other things, we discuss Linkfires part in the music industry, why 2022 was so difficult for the company, their path to profitability, and why Etterup is excited for the future.Please refer to important disclosures here.

 

Missa inte våra senaste podcasts!

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev