Gå til innholdet

Novo Nordisk, Eli Lilly och obesitasresan

Efterfrågan på obesitasläkemedel har exploderat, vi går igenom temat med förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult. Duon lyfter även andra favoriter inom hälsovårdssektorn i detta fullspäckade avsnitt.

Hälsovård står på schema när vi bjuder in förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult på Health Invest. Vi går igenom sektorn i stort, spaningar från den europeiska cancerkonferensen som nyligen ägde rum i Madrid, Novo Nordisk framtida potential och Eli Lillys svar på obesitasläkemedel. Vi pratar även om Camurus, Calliditas och Egetis.

Medverkande:
Matilda Karlsson, Equity Sales

Astrid Samuelsson
, förvaltare Sustainable Healthcare på Health Invest
Ellinor Hult, förvaltare Sustainable Healthcare på Health Invest

 

Missa inte våra senaste podcasts!

Denna podcast innehåller inte professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättslig eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster, eller andra kostnader som kan uppstår vid användning av information i denna podcast. Fullständig disclaimer här: https://paretosec.com/compliancedownloads/disclaimer.pdf 

 

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev