Gå til innholdet

"Vi tror starkt på Evolution" / God morgon från Paretodesken 15 februari

Pareto Securities höjer Evolutions riktkurs med 50%. Marlon Värnik förklarar vad som motiverar riktkurshöjningen.

Evolution visar på stark tillväxt överallt, både i Asien, USA och i andra marknader.  I Asien har resan bara börjat och det finns fortfarande mer att hämta. Vi väntas oss att kvartalstillväxten kommer fortsätta med +15% i 2021. Dessutom tror vi förvärvet at NetEnt kommer ge korsförsäljningssynergier i Asien. Sammantaget tror vi att den asiatiska regionen kommer bli den största bidragsgivaren för Evolution från 2023 och framåt.

Även i USA ser vi att tillväxtsagan bara börjat och andra spännande marknader att hålla koll på är Sydafrika och Latinamerika.

Vi hävdar att konsensus fortsätter att underskatta skalbarheten i Evolutions affärsmodell och vi anser att konsensus ligger för lågt på EBITDA-marginal framöver (se nedan).

Vi förväntar oss att EBITDA-marginalen kommer att fortsätta öka de kommande åren samtidigt som vi tror att Evolutions royalty-ränta kommer att förbli stabil eller öka de närmaste åren när gamla kontrakt omförhandlas.

En EV / EBIT på 35x 22E motiverar vår riktkurs på 1300 SEK (850).

 

 

 

 

Please refer to important disclosures here.

Missa inte våra podcasts

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.