Gå til innholdet

Bolagspresentation med Bioinvents VD

Vi träffade Martin Welschof, VD för Bioinvent som just nu genomför en fullt garanterad företrädesemission och en riktad emission.

BioInvent International AB avancerar och expanderar nuvarande och nya utvecklingsprogram genom en fullt garanterad företrädesemission och en riktad emission om totalt 240 MSEK. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår 28 mars-12 april. Bioinvents finansiella rådgivare i samband med emissionerna är Pareto Securities.

För att ta del av prospekt och inbjudan till teckning av aktier i Bioinvent International AB klicka här

 

 
 
 

Pareto Securities erbjuder en komplett handelslösning till dig som handlar aktier och fonder på nätet. Läs mer om våra tjänster här och kontakta gärna våra online-mäklare. 

Med aktivt konto hos Pareto får du full tillgång till våra analyser och estimat. Läs mer om våra tjänster här, eller nyttja vårt välkomsterbjudande nedan. Registrering med BankID på 3 minuter.


Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Denna Web TV-produktion är producerad av Pareto Securities AB ("Pareto"). Pareto frånsäger sig allt ansvar för användning av innehållet. Investeringsbeslut grundat på innehållet sker på egen risk.

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.