Gå til innholdet

Värdepapperskredit - belåning av portfölj

Pareto Securities erbjuder en skräddarsydd lösning för finansiering av värdepappershandel. Med tillgång till värdepapperskredit kan du som investerare ha en flexibel finansiering av din portfölj, med möjlighet till att öka din exponering i värdepappersmarknaden. Krediten kan nyttjas vid köp av aktier, obligationer och börsnoterade fonder (ETF:er) i både Sverige och i utlandet.*

Med värdepapperskredit hos Pareto Securities får du:

 • Belåning för en ränta på 2,50%
 • Full översikt över tillgänglig kredit i realtid
 • Investeringssparkonto (ISK) kan pantsättas som säkerhet för krediten i din depå
 • Ränta betalas på nyttjad kredit (baseras på valutadagssaldo)
 • Inga tillkommande administrativa kostnader
 • Möjlighet att belåna aktier upp till 80% 
 • Möjlighet att belåna aktier i samband med börsintroduktioner (individuell prövning av säkerheten)
 • I tillägg till din ordinarie kredit kan du få en intradagskredit beviljad
 • Möjlighet att belåna utvalda högavkastande (high yield) obligationer


Kriterier för att få obligationskredit:

 • Goda kunskaper och förståelse för obligationer samt risker förknippade med investeringsformen
 • Minst fem obligationer i portföljen utfärdade av fem olika emittenter
 • Obligationerna måste vara godkända för belåning
 • Maximalt 30% av portföljens värde får vara exponerat mot en och samma obligationsemittent


ISK som säkerhet för din kredit

 • En kredit läggs alltid upp i din depå, men du kan använda värdepapperna på ditt investeringssparkonto (ISK) som säkerhet
 • Genom Paretos handelslösning beräknas ditt saldo och säkerhet, för både depå och ISK, samman. För att länka din depå och ditt investeringssparkonto behöver du fylla i blanketten Pant av ISK
 • När kontona är sammankopplade räknas total handelskapacitet ut för båda kontona. Om du handlar på ditt ISK och ett negativt saldo uppstår på likviddagen kommer Pareto att föra över likvid från din depå för att på så vis täcka upp det negativa saldot
 • Väljer du att sälja av tillgångar på ditt ISK efter krediten använts i depån kommer beloppet inte att minska krediten per automatik utan du behöver be Pareto flytta likviden från ditt ISK till din depå. Detta gör du enkelt genom att klicka på fliken överföringar (transfers) och ange ditt depånummer
 • Du ser ditt aktuella saldo på respektive konto genom att växla mellan kontona i menyn överst på sidan Byt konto (change account)

 

Så ansöker du om värdepapperskredit (avtalen avser både aktie- och obligationskredit)

Privat
Ansökningsblankett för värdepappers- och intradagskredit privatperson (PDF)
Blankett för lämplighetsbedömning (PDF)

Företag
Skicka in förra årets räkenskaper, uppdaterad balansräkning och översikt för aktuell värdepappersportfölj.
Ansökningsblankett för värdepapperskredit företag (PDF)

Ladda ner Borgensförbindelse (PDF)
Ladda ner blankett för Insättningar och uttag (PDF)
Ladda ner vår broschyr om Värdepappersbelåning och Säkerhetskrav (PDF)

* Belåningsgrader och tillgång till belåning kan variera beroende på typ av kund och typ av värdepapper.


Värdepappersbelåning ökar din exponering mot marknaden vilket medför att du tar en högre risk än om du inte använder dig av belåning. Om dina investeringar blir mindre värda än krediten kan du bli återbetalningsskyldig för ett större belopp än vad du ursprungligen tillförde depån. Produkten är endast lämplig för investerare som har god kunskap om och erfarenhet av värdepappersmarknaden och har de finansiella förutsättningarna för att klara av potentiella förluster.

Pareto Securities AB lämnar endast kredit i syfte för att du som kund ska kunna finansiera köp av ytterligare värdepapper. Krediten hos Pareto kan inte nyttjas för andra ändamål. 

Önskar du att få mer information kring värdepapperskredit, ta kontakt med Onlinemäkleriet på 08-402 52 10 eller via e-post på online@paretosec.se


Handlar du aktier aktivt och vill veta vad Pareto kan erbjuda dig?

Fyll i fälten nedan, så tar vi kontakt med dig.

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.