Gå til innholdet

Immunicum - Teckna aktier inför upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

Pareto Securities erbjuder möjligheten till tecknande av aktier i Immunicum

Om Immunicum
Immunicum utvecklar en unik immunonkologisk metod genom utveckling av allogena, lagerförda (eng. off-the-shelf) cellbaserade terapier. Bolagets mål är att förbättra överlevnadsresultaten och livskvaliteten genom att aktivera patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancer. Immunicums ledande produkt, ilixadencel, har utvecklats med syftet att kunna nyttja varje patients egna tumörantigen, och därigenom eliminera behovet av att skapa en individanpassad behandling för varje patient. Ilixadencel har genomgått kliniska studier i Fas I/II på njur- och levercancer och kommer att fortsätta det kliniska utvecklingsprogrammet till att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar mot cancer i ett flertal olika indikationer med solida tumörer.


Bakgrund till erbjudandet
I augusti 2017 genomförde Immunicum en intern strategisk översyn där det bland annat togs fram en uppdaterad klinisk utvecklingsplan som innefattar de kommande stegen i utvecklingen av ilixadencel. Som en del i utvecklingsplanen kommer Immunicum att genomföra en flerindikationsstudie i Fas Ib/II inom huvud- och halscancer, magcancer och icke småcellig lungcancer i kombination med checkpoint-hämmare, fortsätta den pågående Fas II-studien inom njurcancer och Fas I/II-studien inom gastrointestinal stromacellscancer, liksom att fortsätta utvecklingen av sin CMC-process. Emissionslikviden som förväntas inbringas genom erbjudandet kommer användas till att finansiera ovan nämnda utvecklingsplan samt den löpande verksamheten.  

Ta del av prospekt och anmälningssedel här.
 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.