Gå til innholdet

Ett bra halvår för månadsportföljen!

Första halvåret 2018 steg månadsportföljen med 21,2%, medan jämförelseindex (OMXSGI) steg 4,3%.

Historik och urvalsprocess

Sedan februari 2017 har det svenska analysteamet på Pareto Securities varje månad satt samman en portfölj bestående av de aktier de kortsiktigt finner mest intressanta bland de bolag de täcker. Oftast innebär detta aktier som analytikerna har köprekommendation på, men det händer även att aktier med hold-rekommendation tas med. Portföljen består av 10 likaviktade aktier.

Beslutsprocessen kring att ta in aktierna är ett teamarbete: Varje team av analytiker föreslår aktier de önskar ta med kommande månad och den slutliga sammansättningen fastslås efter diskussion av de olika kandidaterna. Detta säkrar också en god riskspridning över olika sektorer då sällan fler än maximalt 2-3 aktier från samma bransch tas med. 

Beslut om portföljens sammansättning för kommande månad tas efter börsens stängning, sista handelsdagen innevarande månad och den nya sammansättning publiceras på vår kundweb och på e-post till kunder före börsöppning kommande handelsdag. Vi använder slutkurser i portföljrapporterna, men om det skulle ske något extraordinärt med ett av bolagen som ingår så att månadens slutkurs uppenbart inte är relevant kan analysteamet välja att justera denna. 

Goda avkastningssiffror

I februari 2017 startade våra analytiker i Stockholm månadsportföljen, med aktier noterade i Sverige. Portföljen nådde en uppgång på hela 24% under 2017, medan jämförelseindex, OMXSGI, nådde en uppgång på 7,4%. Under det första halvåret 2018 är månadsportföljen upp ytterligare 21,2% jämfört med 4,3% för OMXSGI.

Paretoporteføljen Sverige resultater pr 1H 2018

Få Månadsportföljen via e-mail

Du kan följa vår portfölj på denna. Önskar du läsa mer om bolagen som ingår i portföljen eller motta månadsportföljen innan börsöppning varje månadsskifte? Registrera dig för e-mail gratis på vår portföljsida.

Våra analytiker skapar även varje dag bolags- och sektoruppdateringar. Mer info om vilka analyser du kan ta del av finner du här.

 

Önskar du att få mer information om månadsportföljen, ta kontakt med Onlinemäkleriet på 08-402 52 10 eller via e-post på online@paretosec.se 

Relaterade artiklar:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.